PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1988/41/4

ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA. OCENA 400 OPERACJI
Jan Leńko, Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
WCZESNE WYNIKI ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRZYWEJ MIKCYJNEJ
Krzysztof Bar
TEMPERATURA CIAŁA U CHORYCH PO USUNIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ, U KTÓRYCH BADANIE DROBNOWIDOWE WYKAZAŁO JEGO STAN ZAPALNY
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Rafał Brzeziński
OZNACZANIE BUDOWY KRYSTALICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH PRZY POMOCY DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Waldemar Różański, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Gałdecki
POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE TKANKI GRUCZOLAKA STERCZA, POBRANEJ ZA POMOCĄ ASPIRACYJNEJ BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Jerzy Szczepanek
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY STĘŻENIAMI TESTOSTERONU, DWUHYDROTESTOSTERONU, AKTYWNOŚCIĄ FOSFATAZY . KWAŚNEJ I JEJ FRAKCJI STERCZOWEJ A WYNIKAMI LECZENIA CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński
OCENA ULTRASONOGRAFICZNEGO, PRZEZODBYTNICZEGO OZNACZANIA OBJĘTOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Romuald Zdrojowy
ODRACZANA I PRZERYWANA TERAPIA HORMONALNA CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Ewa Koźmińska
WARTOŚĆ DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH W ADENOMEKTOMII PRZEZPĘCHERZOWEJ PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYM ZASTOJU MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH
Józef Matych
PRZEZSKÓRNA PRZETOKA NERKOWA
Jerzy Sokołowski
KRWIAK POCHWY (HAEMATOKOLPOS) IMITUJĄCY GUZ MIEDNICY MNIEJSZEJ
Władysław Łazar, Jan Sprogis
URAZ WODONERCZA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
IZOLOWANE, URAZOWE PĘKNIĘCIE MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Badyda, Barbara Darewicz
CIAŁO OBCE JĄDRA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
SAMOISTNE PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
SPRAWOZDANIE Z 82 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (Anaheim, 17?21 maja 1987 r.)
Andrzej Kaczmarek
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII I DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA HERLEV W KOPENHADZE (DANIA)
Eugeniusz Miękoś
SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski