PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek pozaotrzewnowego umiejscowienia wodniaka powrózka nasiennego i jądra
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1981/34/3-4.

autorzy

Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr med. J. Szymanowski

streszczenie

Praca przedstawia rzadki przypadek pozaotrzewnowego umiejsco­wienia wodniaka jądra i powrózka nasiennego u 20-letniego mężczyzny.

Przypadek, który przedstawiamy, stanowi w naszym przekonaniu odrębność kazuistyczną. W podręcznikach urologia znajdujemy tylko krót­kie wzmianki o wodniakach powrózka nasiennego, a w dostępnym piś­miennictwie nie znaleźliśmy podobnego przypadku.

Opis przypadku: Chory C. K., lat 20 nr hist. chor. 9074/326/76, zgłosił sdę do ambulatorium urologicznego z powodu znacznego powiększenia prawej połowy mosz­ny oraz sprężystego guza wielkości głowy noworodka w prawym podbrzuszu. Doleg­liwości bólowych nie zgłaszał. Zmiany, które zauważył przed kilku laty, stopniowo powiększały sdę. Mocz oddawał swobodnie. W 1959 r. przebył operację przepukliny pachwinowej po stronie prawej. Badaniem przedmiotowym stwierdzono elastyczny guz wielkości męskiej pięści, niebolesny przy badaniu w mosznie po stronie pra­wej oraz w prawym podbrzuszu guz wielkości głowy noworodka, dochodzący do li­nii środkowej, elastyczny, niebolesny.

U podstawy moszny po stronie prawej blizna po operacji przepukliny. Po od­daniu moczu guz nie zmniejszył się. Przy zmianach pozycji ciała guz nie ulegał przemieszczaniu, a jego wielkość nie ulegała zmianie. Zarówno urografia, jak i wlew cieniujący doodbytniczy były prawidłowe.

Chorego operowano. Z cięcia w okolicy podbrzusza prawego, od wysokości pępka do moszny i przechodzącego na jej przednią ścianę warstwowo dotarto do chełbocą-cego tworu znajdującego się w mosznie i przechodzącego przez kanał pachwino­wy do przestrzeni zaotrzewnowej. Guz w mosznie był wielkości męskiej pięści, a. w przestrzeni zaotrzewnowej ? wielkości głowy noworodka. Bez trudu usunięto guz w całości (ryc. 1).

Twór w całości ważył 1700 g. Długość ? 25 cm, największy wymiar poprzecz­ny ? 16 cm. Preparat zewnętrznie dwukomorowy, po rozcięciu okazało się, że obie komory łączą się szerokim kanałem, a światło ich wypełnione jest przejrzystym płynem. W ścianie torbieli mniejszej widoczne jest zanikowe jądro. Wymiary ko­mory większej: 16X15X9 cm, komory mniejszej: 10X10X7 cm (ryc. 2).

Badanie histopatologiczne Nr 1-99076-081 wykonane w Zakładzie Diagnostyki Patomorfologiczne] CMKP (kierownik: prof. dr med. M. Kobuszewska-Faryna): Hy-drocele permagnum. Atrophia testis.

Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Chory wypisany do domu w 14 dobie po operacji z raną zagojoną.

DYSKUSJA

Przypadek powyższy jest unikalny i z tego powodu uznaliśmy za celowe jego przedstawienie.

Nie znamy szczegółów operacji przepukliny pachwinowej, która była wykonana w innym szpitalu. Przypuszczamy, że pierwotnie istniejący wodniak powrózka nasiennego rozrósł się dośrodlkowo pokonując pierś­cień pachwinowy zewnętrzny, który był osłabiony przez współistniejącą przepuklinę. Być może wadliwie wykonana plastyka kanału pachwino­wego przyczyniła się do dośrodkowego rozrostu wodniaka.