PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1990/43/1

REFLEKSJE O CHIRURGII
Witold Rudowski
WIELOTORBIELOWATE ZWYRODNIENIE NEREK W MATERIALE AUTOPSYJNYM ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU W LATACH 1956?1985
Marian Sulik, Anna Brykalska, Stanisław Sulkowski, Maria Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Deręgowski, Janusz Dzięcioł
REWASKULARYZACJA CIAŁ JAMISTYCH PRĄCIA W LECZENIU IMPOTENCJI NACZYNIOPOCHODNEJ
Janusz Darewicz, Lech Gałek
ZMIANY UMIERALNOŚCI Z PRZYCZYN UROLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 1970?1985 I ICH ZNACZENIE DLA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI UROLOGICZNEJ
Jerzy Zieliński, Romuald Dukat
ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY JAKO POWIKŁANIE PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Prajsner
PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW NACIEKAJĄCYCH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon, Wiesław Duda
OSAD MOCZU W KAMICY MOCZOWEJ
Maria Mantur, Dorota Fiedorowicz, Halina Kemona
PRZEZSKÓRNA NEFROLITOTOMIA (PCNL) U DZIECI
Jerzy Lorenz, Ryszard Herbeć
OCENA STĘŻENIA KWASU SIALOWEGO W OSOCZU KRWI CHORYCH NA NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Bogdana Dąbrowska
WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski
ZACIEK Z KIKUTA MOCZOWODU JAKO PRZYCZYNA NAWROTOWEGO ROPNIA POŚLADKA
Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz
DWA ZABIEGI PRZEZSKÓRNE NA JEDYNEJ NERCE
Andrzej Gomuła
DŁUGOTRWAŁY, BOLESNY WZWÓD PRĄCIA PO WSTRZYKNIĘCIU PAPAWERYNY DO CIAŁA JAMISTEGO
Robert Górecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
ANGIOLEIOMIOSARKOMA NERKI
Ewa Koźmińska, Jacek Rykowski, Alicja Czorniuk-Śliwa, Jan Szymanowski
PRZETOKA MOCZOWODOWO-JELITOWA
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Zbigniew Wierzbicki
NERKA POTRÓJNA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński, Wacław Lorenz
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W SAMOISTNYM PĘKNIĘCIU NERKI
Henryk Kwapisz
SPRAWOZDANIE Z V SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ
Cezary Brzozowski
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W I MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM ANDROLOGICZNYM. RZYM, 10 CZERWIEC 1989
Janusz Darewicz, Lech Gałek