PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek ciała obcego w moczowodzie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1981/34/3-4.

autorzy

Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. J. Szymanowski

streszczenie

Przedstawiamy przypadek ciała obcego (drut) w moczowodzie u 22-letniego mężczyzny, powodującego wodonercze. Chorego operowa­no, ciało obce usunięto przez cięcie moczowodu, w moczowodzie pozosta­wiono cewnik na 14 dni (Ureterostomia in situ). Przebieg pooperacyjny bez powikłań.

Większość ciał obcych dostaje się do moczowodów podczas zabiegów urologicznych.

Kretschmer (1) w 1916 roku stwierdził, że u chorego skłonnego do skurczów pęcherza, może dojść do wepchnięcia ciała obcego do moczo­wodu. Mechanizm tej wędrówka jest wg Kirwina (1) następujący: pod­czas oddawania moczu koniec ciała obcego znajdującego sdę w pęcherzu może dostać się do ujścia moczowodowego, zaś skurcze pęcherza mogą wepchnąć go wyżej do moczowodu. Opisywano obecność w moczowodzie kawałków trawy, słomy, szpilek. Kossakowski w 1966 roku opisał przy­padek odławiania cewnika w (moczowodzie w trakcie jego cewnikowa­nia (2). Kasztelan w 1970 roku opisał obecność w moczowodzie kawałka drutu (3).

Chory, 22-letni mężczyzna przeniesiony do naszego Oddziału ze szpitala Huty Warszawa, gdzie przebywał z powodu ropomoczu o nieustalonej etiologii. Choroba rozpoczęła się 3 tygodnie przed przyjęciem do szpitala, kolką nerkową po stronie prawej. Chory 2 tygodnie był leczony ambulatoryjnie, a wobec utrzymujących się zmian w moczu, został przyjęty do Oddziału Wewnętrznego, gdzie wykonano uro­grafię: na zdjęciu przeglądowym widoczny jest cień ciała obcego metabolicznego poło­żonego po prawej stronie kręgosłupa, równolegle do niego, na wysokości trzonów L-4, L-5, S-l. na zdjęciu przeglądowym widoczny jest cień ciała obcego metalicznego, poło-wej prawidłowy. Nerka prawa wydziela słabo dając obraz wodonercza. Zarysu mo­czowodu prawego brak. Obraz pęcherza prawidłowy.

Chorego przeniesiono do Oddziału Urologii. W wywiadach chory negował wpro­wadzenie ciała obcego przez cewkę moczową, lub do przewodu pokarmowego, jak również zabiegi endoskopowe. W chwili przyjęcia bez dolegliwości, temperatura normalna, brzuch miękki, niebolesny.

W dniu planowanej operacji wykonano uroteropyelografię wstępującą prawą, która wykazała obecność ciała obcego w moczowodzie i wodonercze po tej stronie.

Chorego operowano. Z cięcia Hortmanna, przedłużonego do okolicy lędźwiowej dotarto do moczowodu prawego otoczonego w środkowej części litym naciekiem zapalnym. Moczowód nacięto i usunięto drut długości ok. 10 cm. W moczowodzie pozostawiono cewnik Couvelaire'a 16 Charr, który wyprowadzano przez ranę ope­racyjną (Ureterostomia in situ). Cewnik usunięto 14 dnia po operacji. Chory wy­pisany 18 dnia po zabiegu z raną zagojoną.

piśmiennictwo

  1. Laskownicki S.: Ciała obce moczowodu, Urologia 1959, t. 1, 606.
  2. Kos­sakowski J., S.: Obce ciało w moczowodzie, Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 392?594.
  3. Kasztelan Z.: Fremdkoirperstein im Hamłeiter, Ztsch. Urol. Nephrol., 1970, 8, 649.