PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Kasprzycka

Urologia Polska 1989/42/4

NIEZAAWANSOWANY RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO LECZONY RADYKALNIE
Andrzej W. Malewski, Zofia Kasprzycka, Danuta Ulanowska

Urologia Polska 1988/41/4

ODRACZANA I PRZERYWANA TERAPIA HORMONALNA CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1988/41/2

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO PO ADENOMEKTOMII
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski

Urologia Polska 1988/41/1

CELOWOŚĆ USUNIĘCIA NADNERCZA PODCZAS RADYKALNEJ NEFREKTOMII Z POWODU RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maria Barbara Gabryelewicz, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1987/40/3

ZAKRZEPICA ŻYŁ NERKOWYCH PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ, POŁĄCZONEJ Z USUNIĘCIEM CZOPU NOWOTWOROWEGO Z ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Kazimierz Wardyn, Ewa Koźmińska, Jan Antczak, Zofia Tomecka, Ewa. Dałek-Sicińska

Urologia Polska 1985/38/2

WYNIKI LECZENIA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Jan Antczak

Urologia Polska 1985/38/1

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska

Urologia Polska 1984/37/3

RANA KŁUTA NERKI I WĄTROBY DRĄŻĄCA PRZEZ PRAWĄ JAMĘ OPŁUCNOWĄ
Zofia Kasprzycka, Jan Szymanowski, Krzysztof Bielecki

Urologia Polska 1983/36/3

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania operacji radykalnych w nowotworach złośliwych nerek
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek ciała obcego w moczowodzie
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka