PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/4

Skrzyżowana ektopia nerki
Marcin Gałęski, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe usunięcie nerki z rozpoznanym przedoperacyjnie czopem nowotworowym w układzie żylnym
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
Polimorfizm i/d genu konwertazy angiotensyny I u chorych na raka gruczołu krokowego
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Ostanek, Karolina Skonieczna, Maja Krzyształowska, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
Nefrektomia laparoskopowa u chorego z guzem T3b
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Gołąb, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Gołąb, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Radykalna nefrektomia laparoskopowa w przypadkach guzów T3
Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
Fotoselektywna waporyzacja stercza: analiza redukcji objętości gruczolaka stercza u pacjentów z BPH w obserwacji rocznej
Andrzej Sikorski, Marcin Gałęski

Urologia Polska 2008/61/1

Adenomektomia laparoskopowa w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Marcin Gałęski, Andrzej Sikorski
Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/3

Przeżycie chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
The forgotten double J ureteral stent
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Polimorfizm A (-2578) C genu VEGF u chorych na raka gruczołu krokowego - doniesienie wstępne
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
KOD: 7.2 - Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej techniką sześciu pól i saturacyjną
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 13.2 - Ocena ukrwienia prącia w trakcie wzwodu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej. Obserwacja pięcioletnia
Andrzej Gołubiński, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
KOD: 15.1 - Technika uproszczonej nefropeksji laparoskopowej z dostępu pozaotrzewnowego
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 9.3 - Radykalna nefrektomia laparoskopowa standardem postępowania w przypadku guzów T1N0
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 4 - Replantacja prącia - opis przypadku
Bartłomiej Gliniewicz, Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Andrzej Sikorski
KOD: 12.2 - Ocena wczesnych i późnych odczynów i powikłań popromiennych ze strony pęcherza moczowego u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii
Bogdan Torbé, Rafał Kurzawa, Danuta Rogowska, Marcin Słojewski, Mirosław Lewocki, Michał Falco, Andrzej Torbé, Andrzej Sikorski
KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - doświadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej z oszczędzeniem i bez oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych. Doniesienie wstępne
Piotr Petrasz, Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski
Charakterystyka kliniczna chorych z rakiem stercza, nosicieli mutacji CHEK2
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
Ocena wpływu wielkości kamienia i wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej w grupie 855 chorych
Igor Frulenko, Andrzej Sikorski, Krzysztof Safranow
Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Wyniki leczenia chorych z objawową nefroptozą metodą retroperitoneoskopowej nefropeksji
Marcin Słojewski, Agata Kaliszczak, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/3

Chirurgia laparoskopowa górnych dróg moczowych z dostępu pozaotrzewnowego z użyciem trzech trokarów jako etap na drodze zmniejszania inwazyjności techniki retroperitoneoskopii
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Ureterolitotomia laparoskopowa - alternatywa dla operacji otwartej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-1: Ocena zmian hemodynamicznych wzwodu prącia u mężczyzn po prostatektomii radykalnej
Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski
ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
API-1: Biopsja saturacyjna prostaty w znieczuleniu lokalnym - doświadczenia własne
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
API-3: Charakterystyka kliniczna uwarunkowanych dziedzicznie i sporadycznych raków gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
API-10: Ocena wpływu wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej
Igor Frulenko, Krzysztof Safranow, Andrzej Sikorski
API-15: Występowanie mutacji genu BRCA1 wśród polskich chorych z rakiem gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Andrzej Sikorski
SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2003/56/1

Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym
Marek Grabowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/2

Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/1

Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2001/54/4

Zgorzel Fourniera - obserwacja trzynastu chorych
Adam Gołąb, Jan Sprogis, Alina Kaczmarek, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2001/54/3

Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski, Jakub Pilarczyk, Florian Czerwiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2001/54/1

Komentarz do pracy „Laparoskopowa prostatektomia radykalna - wskazania i technika zabiegu
Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2000/53/3

FORMALNA ZGODA CHOREGO NA ZABIEG
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
ODPOWIEDŹ AUTORÓW NA KOMENTARZ
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1999/52/3

OLBRZYMI KAMIEŃ W ZASTĘPCZYM PĘCHERZU JELITOWYM
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Gołąb

Urologia Polska 1999/52/2

CZYNNIKI ROKOWNICZE W PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH PO CYSTEKTOMII Z POWODU NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński

Urologia Polska 1998/51/1

RAK Z KANALIKÓW ZBIORCZYCH NERKI ? CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA, HISTOLOGICZNA I GENETYCZNA
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Teresa Kardel-Mizerska, Piotr Hadaczek, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Grażyna Cieślińska-Wilk, Barbara Górecka-Szyld

Urologia Polska 1997/50/4

LAPAROSKOPOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU JATROGENNEGO USZKODZENIA MOCZOWODU
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Andrzej Uzar, Janusz Malecha, Izabella Rzepka-Górska

Urologia Polska 1997/50/3

WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z I ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD IMPOTENCJĄ PORTO CARRAS, HALKIDIKI (GRECJA), 13-16. 09. 1995 r.
Janusz Darewicz, Andrzej Sikorski, Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE PALIATYWNE INTERFERONEM a-2b CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NEREK Z PRZERZUTAMI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Grażyna Cieślińska-Wilk

Urologia Polska 1993/46/3

Nefrektomia laparoskopowa
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski

Urologia Polska 1993/46/2

Przetoki pęcherzowo-maciczne
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki

Urologia Polska 1993/46/1

Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski

Urologia Polska 1992/45/3

Celowana nefrolitotomia w leczeniu operacyjnym mnogiej kamicy nerkowej
Krzysztof Czernicki, Andrzej Sikorski
Nowy sposób zapobiegania krwiakowi i obrzękowi po operacjach w obrębie moszny
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki

Urologia Polska 1992/45/2

Praktyczne zastosowanie hemodilucji w operacjach urologicznych
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Waldemar Sumliński

Urologia Polska 1987/40/2

SPRAWOZDANIE Z II. ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NA TEMAT LECZENIA IMPOTENCJI (SECOND WORLD MEETING ON IMPOTENCE, PRAGA, 16?20. 06. 1986 R.)
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1982/35/3-4

Jednoczasowa brzuszno-pochwowa operacja wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec

Urologia Polska 1980/33/4

Przydatność badania radioizotopowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń pęcherza moczowego (doniesienie tymczasowe)
Stanisław Cieśliński, Zbigniew Maziarz, Andrzej Sikorski
Trudności w rozpoznawaniu radiologicznym tzw. miedniczki wewnątrznerkowej i zewnątrznerkowej
Andrzej Sikorski, Wieńczysław Monita, Jerzy Olszewski

Urologia Polska 1980/33/2

Ocena radiologiczna i patomorfologiczna nerki kró­lika po częściowej resekcji miąższu aparatem UO-60
Eugeniusz Miękoś, Edward Spychalski, Stanisław Cieśliński, Andrzej Sikorski, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita, Marian Brocki