PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski