PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Artur Lemiński

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
Polimorfizm i/d genu konwertazy angiotensyny I u chorych na raka gruczołu krokowego
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Ostanek, Karolina Skonieczna, Maja Krzyształowska, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Gołąb, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/1

Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/3

Przeżycie chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Polimorfizm A (-2578) C genu VEGF u chorych na raka gruczołu krokowego - doniesienie wstępne
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/3

Chirurgia laparoskopowa górnych dróg moczowych z dostępu pozaotrzewnowego z użyciem trzech trokarów jako etap na drodze zmniejszania inwazyjności techniki retroperitoneoskopii
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski