PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski