PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Charakterystyka kliniczna chorych z rakiem stercza, nosicieli mutacji CHEK2
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński