PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Lubiński

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Charakterystyka kliniczna chorych z rakiem stercza, nosicieli mutacji CHEK2
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński

Urologia Polska 2004/57/2a

API-15: Występowanie mutacji genu BRCA1 wśród polskich chorych z rakiem gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Dziedziczny rak prostaty (HPC)
Piotr Machoy, Jan Lubiński

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński

Urologia Polska 1998/51/1

RAK Z KANALIKÓW ZBIORCZYCH NERKI ? CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA, HISTOLOGICZNA I GENETYCZNA
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Teresa Kardel-Mizerska, Piotr Hadaczek, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Grażyna Cieślińska-Wilk, Barbara Górecka-Szyld

Urologia Polska 1995/48/4

RAK CHROMOFOBOWY NERKI
Piotr Machoy, Jacek Podolski, Jan Lubiński