PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bartłomiej Gliniewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Gołąb, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński

Urologia Polska 2006/59/3

The forgotten double J ureteral stent
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.2 - Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej techniką sześciu pól i saturacyjną
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 4 - Replantacja prącia - opis przypadku
Bartłomiej Gliniewicz, Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Andrzej Sikorski
KOD: 7.3 - Ocena jakości życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

API-1: Biopsja saturacyjna prostaty w znieczuleniu lokalnym - doświadczenia własne
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
API-3: Charakterystyka kliniczna uwarunkowanych dziedzicznie i sporadycznych raków gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
API-15: Występowanie mutacji genu BRCA1 wśród polskich chorych z rakiem gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Andrzej Sikorski
SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/1

Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński