PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Bartłomiej Gliniewicz