PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1987/40/2

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE OBRAZÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH ZMIAN LITYCH W NERCE, WYKRYTYCH PRZYPADKOWO LUB NIE POTWIERDZONYCH UROGRAFICZNIE
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Stanisław Walecki, Tadeusz Krzeski
UWARUNKOWANIA ANATOMICZNE UNERWIENIA MIĘŚNIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN
Jerzy Olszewski, Mirosława Antoszewska
WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET LECZONE OPERACYJNIE ZMODYFIKOWANĄ METODĄ MARSHALL?MARCHETTI?KRANTZ
Jan Sprogis, Stanisław Krasoń, Stanisława Spoz
ZMIANY MORFOLOGICZNE W ŚRÓDMIĄŻSZOWYM ZAPALENIU PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET
Wiktor Łotocki
NOWY SPOSÓB PODŚLUZÓWKOWEGO PRZESZCZEPIENIA MOCZOWODÓW PODWÓJNYCH U DZIECI
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański
RZADKIE GUZY JĄDRA I NAJĄDRZA KTÓRE NIE SĄ NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Werner Schlake
MAGPI ? PRZEMIESZCZENIE UJŚCIA I PLASTYKA ŻOŁĘDZI W LECZENIU SPODZIECTW ŻOŁĘDZIOWYCH W ROWKU ZAŻOŁĘDNYM
Marek Orkiszewski, Michał Martyński
PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon
BADANIA PATOMORFOLOGICZNE USZKODZENIA NEREK W DOŚWIADCZALNYM URAZIE POWIETRZNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ
Krzysztof W. Zieliński, Czesław Pawlak, Andrzej Kulig, Eugeniusz Miękoś
MEZOBLASTYCZNY NERCZAK WRODZONY (NEPHROMA MESOBLASTICUM CONGENITUM) U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Jan Nowak, Katarzyna Berdnardczyk, Grażyna Zengteler
OBUSTRONNE ZARODKOWE NOWOTWORY JĄDRA
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Szkarłat
PRZEZSKÓRNE OPERACJE KAMICY NERKOWEJ I MOCZOWODOWEJ - DONIESIENIE WSTĘPNE
Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Lesław Sęk
LECZENIE OPERACYJNE PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Jan Sprogis
WYTWORZENIE KANAŁU CEWKI WŁASNĄ METODĄ Z PŁATA SKÓRNEGO
Andrzej Kowalski, Marek Jończyk, Mieczysław Gałęzia, Eligiusz Juda, Stanisław Resztak
SPRAWOZDANIE Z II. ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NA TEMAT LECZENIA IMPOTENCJI (SECOND WORLD MEETING ON IMPOTENCE, PRAGA, 16?20. 06. 1986 R.)
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski
SPRAWOZDANIE Z XXXVIII ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO {WURZBURG, 23?28 WRZEŚNIA 1986 R.)
Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH