PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Darewicz

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT STOSOWANIA STENTÓW W UROLOGII, JEROZOLIMA, 27-31 PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1997/50/2

BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda

Urologia Polska 1997/50/1

CHOROBA PEYRONIEGO KONTROWERSJE, HIPOTEZY, KONCEPCJE LECZENIA
Janusz Darewicz
FORTECORTIN W LECZENIU CHOROBY PEYRONIEGO
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Tadeusz Werel

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski

Urologia Polska 1996/49/3

ZACHOWANIE SIĘ POZIOMU GONADOTROPIN PRZYSADKOWYCH, TESTOSTERONU ORAZ PROLAKTYNY U CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FUGERELEM
Janusz Darewicz, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk
SPRAWOZDANIE Z I ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD IMPOTENCJĄ PORTO CARRAS, HALKIDIKI (GRECJA), 13-16. 09. 1995 r.
Janusz Darewicz, Andrzej Sikorski, Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT ?SCHORZENIA PRĄCIA" ? HAMBURG 26-27. 01. 1996 r.
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1995/48/4

PATOLOGICZNE ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Bożena Kubas

Urologia Polska 1995/48/3

WARTOŚĆ CIENKOIGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ W TRUDNYCH DIAGNOSTYCZNIE GUZACH NEREK
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz
OCENA WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBA PEYRONIE PO STOSOWANIU MIEJSCOWYCH INIEKCJI ORGOTEINY
Janusz Darewicz, Tadeusz Werel, Barbara Darewicz, Lech Gałek
ZASTOSOWANIE PÓŁSZTYWNYCH PROTEZ PRĄCIOWYCH W LECZENIU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PEYRONIE - OPIS PRZYPADKU
Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1995/48/2

DIAGNOSTYCZNA WARTOŚĆ PROSTAGLANDYNY El W PORÓWNANIU Z TESTEM PAPAWERYNOWYM W DIAGNOSTYCE IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski
SPRAWOZDANIE Z II KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO KOPENHAGA 2-5 VI 1994 r.
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Trzykrotny nowotwór układu moczowego u 70-letniego mężczyzny
Jerzy Badyda, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1993/46/2

Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk

Urologia Polska 1992/45/1

Odpowiedź na list R. Góreckiego w sprawie artykułu J. Darewicza i L. Gałki . Komunikatv
Janusz Darewicz

Urologia Polska 1990/43/4

SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT FARMAKOLOGII WZWODU, PARYŻ 17 ? 19 LISTOPAD 1989
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1990/43/2

PODWIĄZANIE ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA GŁĘBOKIEJ W LECZENIU IMPOTENCJI
Janusz Darewicz, Lech Gałek
ARTERIALIZACJA ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA GŁĘBOKIEJ W LECZENIU IMPOTENCJI POCHODZENIA NACZYNIOWEGO
Janusz Darewicz, Lech Gałek
STOSOWANIE PRZESZCZEPÓW POWIĘZIOWYCH W LECZENIU CHOROBY PEYRONIE
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1990/43/1

REWASKULARYZACJA CIAŁ JAMISTYCH PRĄCIA W LECZENIU IMPOTENCJI NACZYNIOPOCHODNEJ
Janusz Darewicz, Lech Gałek
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W I MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM ANDROLOGICZNYM. RZYM, 10 CZERWIEC 1989
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1989/42/4

WARTOŚĆ KAWERNOZOGRAFII DYNAMICZNEJ W ROZPOZNAWANIU IMPOTENCJI NA TLE NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1989/42/3

ZASTOSOWANIE CZASOWEJ ZEWNĘTRZNEJ PRZETOKI JAMISTO-ŻYLNEJ W LECZENIU PRZEDŁUŻONEGO WZWODU
Janusz Darewicz, Lech Gałek
UZUPEŁNIENIE UBYTKU CEWKI TYLNEJ RURKĄ SKÓRNĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1989/42/2

ŚPIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZĄ SILIKONOWĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław Śpiewak
SPRAWOZDANIE Z III. ŚWIATOWEGO ZJAZDU NA TEMAT LECZENIA IMPOTENCJI (BOSTON, 6?9. 10. 1988)
Janusz Darewicz, Lech Gałek, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1988/41/3

ZASTOSOWANIE PROTEZ JONASA W LECZENIU IMPOTENCJI
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1988/41/2

ZASTOSOWANIE PROTEZ SMALL-CARRION W LECZENIU IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz
ZŁAMANIE PRĄCIA Z USZKODZENIEM CEWKI MOCZOWEJ W TRAKCIE STOSUNKU PŁCIOWEGO
Krzysztof Rogowski, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
SPRAWOZDANIE Z 52 KONGRESU BELGIJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO. BRUKSELA, 13-14.06.87
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1985/38/3

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM UROLOGICZNEGO NA TEMAT ?KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I LECZENIU IMPOTENCJI". LEIDEN (HOLANDIA) 30.11-1. 12. 1984 r.
Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1985/38/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
Janusz Darewicz

Urologia Polska 1984/37/4

DWA PRZYPADKI PRZEROSTU WZGÓRKA NASIENNEGO U MŁODYCH MĘŻCZYZN
Janusz Darewicz, Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1983/36/4

Leczenie impotencji przy pomocy wszczepiania płytek teflonowych
Janusz Darewicz, Bożenna Pawłowicz, Eugeniusz Malczyk, Zygmunt Olszówka

Urologia Polska 1983/36/3

Pierwotny rak cewki moczowej w przebiegu zapalenia kiłowego
L. Zaremba, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek przetoki tętniczo-żylnej nerki leczonej metodą superselektywnej embolizacji
Marian Klamut, Janusz Darewicz, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Barbara Karasewicz

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica pęcherza moczowego po telegammaterapii i podwiązaniu tętnic biodrowych wewnętrznych z powodu raka
Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawiących guzów pęcherza moczowego - streszczenie pracy habilitacyjnej
Janusz Darewicz

Urologia Polska 1979/32/1

Wrażenia z pobytu szkoleniowego w Związku Radzieckim
Janusz Darewicz

Urologia Polska 1978/31/1

Leczenie oskalpowania prącia wolnym przeszczepem skórnym pośredniej grubości
Piotr Podsiadły, Juliusz Preferansow, Janusz Darewicz