PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej
Sprawozdanie z krajowego zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Warszawie tzw. Dnia Urologicznego w dniach 22.IV-23.IV.1979 r.
Kazimierz Adamkiewicz
Metoda oceny skuteczności działania preparatów rozpuszczających złogi dróg moczowych
Andrzej Gomuła
Spiralna plastyka napletka w operacyjnym leczeniu stulejki
Henryk Kuś
Sprawozdanie z XXX szkoleniowo-naukowego zebrania północno-zachodniego oddziału P.T.U.
Jerzy Korda
Nowe zastosowanie uretrotomu Mainsonneuve
Bolesław Kuzaka
Zastosowanie protezy jądra u dzieci i młodzieży
Czesław Markiewicz, Irena Mazurkiewicz
Zaopatrywanie ran pęcherza moczowego u szczurów za pomocą kleju tkankowego „Chirurcoll"
Kazimierz Tarnowiecki
Schorzenia związane ze zwężeniem ujścia zewnętrznego cewki moczowej u dziewczynek doniesienie wstępne
Jan Myrta, Adam Szkodny, Elżbieta Kobusińska
Porównawcze badania aktywności aminopeptydazy leucynowej (LAP) w moczach separowanych w przypadkach złośliwych nowotworów nerek
Lucjan Otręba
Przetoka skórno-okołonerkowa-oskrzelowa
Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Niemirowicz
Martwica kroczowego odcinka cewki moczowej (cm.) i błony śluzowej szyi pęcherza moczowego (p.m.) jako powikłanie urazu zadanego cewnikiem foley'a i wtórnego zakażenia, w przebiegu leczenia ciężkiego urazu mózgowego
Andrzej Borkowski, Janusz Franz, Marek Guzowski,Halina Korkuc, Irena Tejkowska-Goslicka, Andrzej Tomczyk, Sławomir Willenberg
Sprawozdanie z XIV kongresu urologów niemieckich w Warnemunde 16-20 maj 1978 r.
Stefan Wesołowski
Przypadek ogromnego naczyniako-mięsniako-tłuszczaka nerki
Ryszard Cieślik, Kazimierz Wójcik, Karol Gugała
Martwica pęcherza moczowego po telegammaterapii i podwiązaniu tętnic biodrowych wewnętrznych z powodu raka
Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
Tłuszczako-mięsak powrózka nasiennego
Stanisław Dąbkowski
Przypadek przemieszczenia jądra na krocze
Andrzej Kowalski, Stefan Olszewski, Ewa Oleksowicz
Moczowód położony poza żyłą główną dolną
Jerzy Gajewski, Władysław Lasek
Wypadające ureterocele u niemowląt
Jerzy Friedlender
Usuwanie elastycznych ciał obcych z pęcherza
Zbigniew Piasecki
Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawiących guzów pęcherza moczowego - streszczenie pracy habilitacyjnej
Janusz Darewicz