PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Aleksander Łapuć, Zbigniew Trzepizur, Marek Sosnowski, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 2006/59/1

Laparoskopowe leczenie w przypadku pourazowej przetoki pęcherzowo-otrzewnowej
Cezary Zydek, Leszek Kutwin, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 2005/58/3

Gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu u chorej operowanej w dzieciństwie z powodu wynicowania pęcherza moczowego
Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Eugeniusz Miękoś, Marek Sosnowski, Arkadiusz Jeziorski

Urologia Polska 2003/56/1

Niekrystaliczne składniki kamieni moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz
Składniki niorfotyczne kamieni moczowych - kryształy
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz

Urologia Polska 2002/55/4

Komentarz do pracy pt.: „Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku\"
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 2001/54/4

Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza preparatem Hytrin (terazosin hydrochloride) na podstawie wicloośrodkowej próby klinicznej
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Janusz Kuśnierz, Cezary Zydek, Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 2001/54/3

Leczenie obrażeń urazowych narządów moszny
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś, Maciej Gruszczyński, Janusz Kuśnierz

Urologia Polska 2001/54/1

Laparoskopowa prostatektomia radykalna - wskazania i technika zabiegu
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1999/52/4

BADANIE BIAŁKA ZAWARTEGO W MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Stanisław Sypniewski, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Tadeusz Paryjczak

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA NAWROTOM POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jerzy Niemirowicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 1999/52/1

LAPAROSKOPOWA KOLPOURETROSUSPENSJA METODĄ OU W LECZENIU WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Cezary Zydek
JUBILEUSZ 40-LECIA KATEDRY I KLINIKI UROLOGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 1 KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH W HAMBURGU, NIEMCY 17-19 LIPCA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1997/50/2

INTERFERON W PALIATYWNYM LECZENIU RAKA NERKI I JEGO PRZERZUTÓW
Witold Cerski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski
OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATAMI BCG I ADRIBLASTYNĄ W GRUPIE CHORYCH Z POWIERZCHOWNYMI GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIVERSITE LIBRĘ DE BRUXELLES BRUKSELA, BELGIA 08-12.07.1996 r.
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 1996/49/4

MIEJSCOWA PRZEZCEWKOWA HIPERTERMIA MIKROFALOWA (TUMT) W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO NIEBAKTERYJNEGO ZAPALENIA ORAZ ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA*
Maciej Gruszczyński, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VII ŚWIATOWEGO KONGRESU VIDEOUROLOGII 17-20.06.1995 r. TAIPEI (TAJWAN)
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1995/48/3

INSTYLACJE DOPĘCHERZOWE Z ZAWIESINY PRĄTKA BCG W LECZENIU POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (PGPM)
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jan Kaczmarek
ANANDRON W LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO: DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Marek Pisarski, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1995/48/1

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz, Andrzej Szkodziński
OCENA PORÓWNAWCZA OFLOKSACYNY I PEFLOKSACYNY W LECZENIU STANÓW ZAPALNYCH DRÓG MOCZOWYCH CHORYCH LECZONYCH OPERACYJNIE*
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1993/46/2

Diagnostyka obrazowa gruczolaka nadnercza
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. I)
Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1992/45/4

Dodatkowe zabiegi w leczeniu kamicy moczowej na drodze ESWL
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś, Waldemar Różański, Czesław Pawlak, Marek Pisarski, Antoni Majek, Cezary Zydek

Urologia Polska 1991/44/3

Litotrypsja kamieni moczowych przy użyciu litotryptora EDAP-LT.01
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Marek Pisarski, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz, Cezary Zydek

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do Francji
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak

Urologia Polska 1990/43/4

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA I ANTYBAKTERYJNA AZTREONAMU W ZAKAŻENIACH OPORNYCH NA INNE ANTYBIOTYKI
Władysław Tkaczewski, Zbigniew Pieloch, Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Halina Adamska-Dyniewska, Andrzej Szymanski, Anna Bara
CIAŁA OBCE PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONE INSTRUMENTALNIE
Sławomir Mrozicki, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z XIX KONGRESU TOWARZYSTWA UROLOGÓW NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ, ERFURT, 8?11. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś, Mirosław Kazoń, Jerzy Niemirowicz
SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU TOWARZYSTW UROLOGICZNYCH REPUBLIK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, WILNO, 23?26. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (8lh CONGRESS EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY), LONDYN, 18?21. 05. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1988/41/4

OZNACZANIE BUDOWY KRYSTALICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH PRZY POMOCY DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Waldemar Różański, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Gałdecki
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII I DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA HERLEV W KOPENHADZE (DANIA)
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1988/41/3

PRZYDATNOŚĆ DSA W ROZPOZNAWANIU GUZÓW NEREK
Andrzej Judycki, Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Czesław Pawlak, Antoni Majek

Urologia Polska 1987/40/3

ROLA CYTOLOGICZNEGO BADANIA MOCZU W DIAGNOSTYCE I OBSERWACJI CHORYCH PODEJRZANYCH O NOWOTWORY NABŁONKOWE DRÓG MOCZOWYCH
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz

Urologia Polska 1987/40/2

BADANIA PATOMORFOLOGICZNE USZKODZENIA NEREK W DOŚWIADCZALNYM URAZIE POWIETRZNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ
Krzysztof W. Zieliński, Czesław Pawlak, Andrzej Kulig, Eugeniusz Miękoś
SPRAWOZDANIE Z II. ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NA TEMAT LECZENIA IMPOTENCJI (SECOND WORLD MEETING ON IMPOTENCE, PRAGA, 16?20. 06. 1986 R.)
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1986/39/1

Ocena wyników urologicznych badań przesiewowych przeprowadzonych wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku (MZRiP) w latach 1978?1984
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Wieńczysław Monita, Henryk Lesiewicz, Wojciech Włodarczyk, Zdzisław Leńko, Czesław Pawlak, Romuald Kozłowski
Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
Ocena stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego przy pomocy ultrasonografii
Eugeniusz Miękoś, Wojciech Włodarczyk, Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1983/36/3

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun

Urologia Polska 1982/35/3-4

Jednoczasowa brzuszno-pochwowa operacja wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec

Urologia Polska 1980/33/4

Aspekty techniczne operacji nerkowych w przypadkach prawdziwej heterotopii nadnerczo-nerkowej
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1980/33/2

Ocena radiologiczna i patomorfologiczna nerki kró­lika po częściowej resekcji miąższu aparatem UO-60
Eugeniusz Miękoś, Edward Spychalski, Stanisław Cieśliński, Andrzej Sikorski, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita, Marian Brocki

Urologia Polska 1979/32/2

Ucisk na żyłę główną dolną w przebiegu olbrzymiej torbieli samotnej nerki
Marian Brocki, Eugeniusz Miękoś, Andrzej Markiewicz

Urologia Polska 1978/31/4

Kielichy zewnątrznerkowe jako przyczyna kamicy i wodonercza
Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1978/31/2

Zespolenia naczyń nadnerczowych z naczyniami około- i wewnątrz-nerkowymi i ich znaczenie kliniczne
Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza operacji z powodu kamicy górnych dróg moczowych
Stanisław Cieśliński, Romuald Pietraszun, Eugeniusz Miękoś
Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat-1
Jan Leńko, Stanisław Cieśliński, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita