PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Leńko

Urologia Polska 1992/45/4

Sprawozdanie z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologiczne go: Rak Stercza, Nowe Koncepcje, Kontrowersje (Kraków, 9-10. 04. 1992)
Jan Leńko, Antonina Marczyńska

Urologia Polska 1992/45/1

Dr med. Tadeusz Szenkier Mazurek (1886-1963 r.)
Jan Leńko

Urologia Polska 1991/44/3

Prof. dr wszechnauk lekarskich Stanisław Laskownicki — jeden z twórców urologii polskiej
Jan Leńko

Urologia Polska 1990/43/2

UKŁAD NARZĄDÓW MOCZOWYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Kazimierz Trznadel, Jan Leńko

Urologia Polska 1989/42/1

OCENA STĘŻENIA SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) W OSOCZU CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Ewa Wójcik, Andrzej Bugajski, Jan Leńko

Urologia Polska 1988/41/4

ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA. OCENA 400 OPERACJI
Jan Leńko, Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1988/41/3

BADANIA MORFOLOGICZNE I IMMUNOHISTOCHEMICZNE GRUCZOLAKA STERCZA
Aleksander Niezabitowski, Andrzej Gruchała, Janusz Rys, Wacław Szklarski, Anna Wasilewska, Andrzej Bugajski, Jan Leńko

Urologia Polska 1987/40/4

ROLA ALFAFETOPROTEINY (AFP) I GONADOTROPINY KOSMÓWKOWEJ (hCG) W ROZPOZNAWANIU, OKREŚLENIU STOPNIA ZAAWANSOWANIA, MONITOROWANIU LECZENIA I KONTROLI PO LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY JĄDRA Z KOMÓREK ROZRODCZYCH
Janusz J. Szymendera, Jan Leńko, Grzegorz Madej, Ludwika Sikorowa, Janina A. Kamlnska
OCENA WARTOŚCI OZNACZANIA POLIPEPTYDOWEGO ANTYGENU TKANKOWEGO (TPA) W OSOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Jan Leńko, Marek Pawlicki, Andrzej Bugajski

Urologia Polska 1987/40/1

Wspomnienie pośmiertne - dr med. Konrad Lange
Jan Leńko

Urologia Polska 1986/39/4

DYSURIA I CZĘSTOMOCZ U CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
LECZENIE BOROWINĄ PLASTYCZNEGO STWARDNIENIA PRĄCIA
Jan Leńko, Maciej Augustyn, Andrzej Swolkien
WYNIKI LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA VEPESIDEM I 5-FLUOROURACYLEM
Marek Pawlicki, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Anna Brandys, Jan Kulpa

Urologia Polska 1986/39/1

Urazowe uszkodzenie wodonercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Adam Kwinta

Urologia Polska 1985/38/4

IMMUNOENZYMATYCZNA METODA OZNACZANIA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY STERCZOWEJ W SUROWICY KRWI
Izydor Apostoł, Maciej Augustyn, Radosława Kuciel, Jan Kulpa, Ewa Wasylewska, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Włodzimierz Stanisław Ostrowski

Urologia Polska 1985/38/1

ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA, ZAGADNIENIE PRZEDOPERACYJNEGO CEWNIKOWANIA CHORYCH
Jan Leńko
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UROLOGÓW WŁOSKICH ?KONFRONTACJE W UROLOGII 1984 R." (FIUGGI TERME, 7?9. IX. 1984 R.)
Jan Leńko

Urologia Polska 1984/37/4

RAK STERCZA
Jan Leńko

Urologia Polska 1984/37/3

KRYTYKA WSKAZAŃ DO UZDROWISKOWEGO LECZENIA CHORYCH UROLOGICZNYCH W KRYNICY
Jan Leńko
OCENA ZASADNOŚCI SANATORYJNEGO LECZENIA KAMICY MIEDNICZKI NERKOWEJ I MOCZOWODU W OPARCIU O ANALIZĘ ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH
Jan Leńko, Piotr Thor

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI UROLOGII POLSKIEJ ZA 1983 ROK
Jan Leńko

Urologia Polska 1984/37/1

WYDALANIE WAPNIA I FOSFORU U CHORYCH NA KAMICĘ MOCZOWĄ W CZASIE KRENOTERAPII
Jan Leńko, Kazimierz Biel

Urologia Polska 1983/36/4

Przezodbytnicza biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1983/36/3

Antygen karcinoembrionalny (CEA) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (PAP-RIA) u chorych na nowotwory stercza antygen karcinoembrionalny (cea) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (pap-
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa, Jan Leńko, Wiesław Stefański

Urologia Polska 1982/35/3-4

Uszkodzenie nerek w materiale kliniki urologii AM w Krakowie
Jan Leńko, Marek Gałka, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1979/32/2

Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu po prostatektomii
Jan Leńko, Wieńczysław Monita
Choroba Peyronie - zagadnienie lecznicze
Jan Leńko

Urologia Polska 1978/31/4

Prof. dr Emil Michałowski - wspomnienie pośmiertne
Jan Leńko, Marek Gałka

Urologia Polska 1978/31/3

Wspomnienie pośmiertne - prof. dr Stanisław Laskownicki
Jan Leńko

Urologia Polska 1978/31/1

Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat-1
Jan Leńko, Stanisław Cieśliński, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita