PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1996/49/2

O ZJAZDACH NAUKOWYCH I ZEBRANIACH W 1994 ROKU
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1993/46/4

Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1993/46/3

Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka

Urologia Polska 1993/46/2

Oddział Urologiczny Instytutu Gruźlicy w Szpitalu Wolskim w Warszawie 1951-1962
Stefan Wesołowski
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Wiesławie Antonim Bulińskim 27.V. 1919-3.XII.1991
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1991/44/4

Kilka uwag w sprawie techniki operacyjnej w nowotworach brodawczako watych miedniczki i moczowodu
Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz
Dr med. Wacław Lilpop (IBM—1949)
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1991/44/3

Adenomektomia u „dziewięćdziesięciolatków\"
Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski

Urologia Polska 1991/44/2

Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
In memoriam. Prof. dr med. Jean Cibert (1900—1988)
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1990/43/4

KILKA UWAG W SPRAWIE URAZÓW PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Władysław Sulich, Wojciech Obojski, Janusz Lewczuk, Ryszard Poreda, Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1990/43/3

LIGATURA URETERIS
Stefan Wesołowski, Andrzej Kostrubała, Leszek Krolioki, Borys Kirmuc
PRZYCZYNEK DO RÓŻNICOWANIA GUZÓW W MIEDNICY MNIEJSZEJ
Tadeusz Guzowski, Bogdan Werner, Stefan Wesołowski
DWA PRZYPADKI PRZETOK PĘCHERZOWO-ESICZYCH
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Franciszek Zmysłowski, Andrzej Kostrubała, Borys Kirmuc
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O DR MED. STANISŁAWIE ŁEMPICKIM (13.11.1920 ? 10.05.1989)
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1989/42/3

PÓŹNE POWIKŁANIE PO OPERACJI BOAPvIEGO
Stefan Wesołowski, Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski

Urologia Polska 1988/41/2

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - PŁK DR MED. JERZY BULIŃSKI (1917?1987)
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Wielkiej Brytanii
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z II Kongresu Urologów Bułgarskich
Stefan Wesołowski
Jubileusz prof. Jana Kucery
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1980/33/1

Sprawozdanie z XIV kongresu urologów niemieckich w Warnemunde 16-20 maj 1978 r.
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1979/32/1

Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Pipram firmy Roger Bellon
Stefan Wesołowski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1978/31/1

Sprawozdanie z 70 kongresu urologów amerykańskich
Stefan Wesołowski