PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1987/40/4

WYNIKI NIEOPERACYJNEGO LECZENIA ZAAWANSOWANYCH PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH NIENASIENIAKÓW JĄDRA (STADIUM T1-4 N3_4 M0)
Krzysztof Szkarłat, Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1987/40/2

OBUSTRONNE ZARODKOWE NOWOTWORY JĄDRA
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Szkarłat

Urologia Polska 1987/40/1

ZŁOŚLIWE NOWOTWORY JĄDRA I ICH LECZENIE W KLINICE UROLOGII AM W GDAŃSKU W LATACH 1975?1985
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1986/39/4

WYNIKI CHEMIOTERAPII PRZERZUTÓW DO PŁUC NOWOTWORÓW ZARODKOWYCH JĄDRA NIE BĘDĄCYCH NASIENIAKAMI
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski

Urologia Polska 1986/39/3

WYNIKI LECZENIA CHORYCH NA ZARODKOWE, NIENASIENIAKOWE NOWOTWORY JĄDRA W STADIUM Tl?3 N1?2. MO. HEMIKASTRACJĄ ORAZ RADYKALNĄ LIMFADENEKTOMIĄ ZAOTRZEWNOWĄ BEZ WSPOMAGANIA CHEMIOTERAPIĄ
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z XXXVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W BREMIE (3.10.?6.10.1984 r.)
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1983/36/4

Wyniki leczenia chorych na zarodkowe, nienasieniakowe nowotwory jądra w stadium T1, p NO, MO na podstawie 21 przypadków
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1982/35/3-4

Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jąder z pierwotnej komórki płciowej
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1982/35/1-2

Obustronny rak nerki
Kazimierz Adamkiewicz, Kazimierz Tarnowiecki, Stanisław Wróbel

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena leczenia chorych urologicznych preparatem gramurin w zakażeniach wywołanych przez pałeczki gram (?)
Kazimierz Adamkiewicz, Janusz Galiński, Jerzy Niemirowicz, Jerzy Korda

Urologia Polska 1981/34/2

Czop nowotworowy żyły próżnej dolnej wrastający z raka nerki
Kazimierz Tarnowiecki, Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1980/33/3

Rola cystostatyków i radioterapii w leczeniu chorych z niepromienioczułymi nowotworami jąder, u których stwierdzono nieoperacyjne przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych
Kazimierz Adamkiewicz
Ocena podręcznika napisanego pod redakcją Ch. J. Devina Jr. i J. E. Stecker Jr. pt. „Urology in Practice" wydanego w listopadzie 1978 r. przez Little, Brown and Company, w Boston (U.S.A.)
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1980/33/1

Sprawozdanie z krajowego zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Warszawie tzw. Dnia Urologicznego w dniach 22.IV-23.IV.1979 r.
Kazimierz Adamkiewicz
Przetoka skórno-okołonerkowa-oskrzelowa
Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1978/31/4

Zachowanie się zakażeń dróg moczowych. Tlenowa flora bakteryjna w przebiegu leczenia urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz, Wojciech Ahn, Alfred Samet

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z xv zjazdu naukowego polskiego towarzystwa urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1978/31/1

Nacięcie miedniczki nerkowej w kształcie litery „Y" w leczeniu kamicy koralowatej
Kazimierz Adamkiewicz
Rak jasnokomórkowy nerki podkowiastej
Kazimierz Adamkiewicz