PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Antyoksydacyjne właściwości w przypadku raka nerki
Marcin Chlabicz, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2008/61/1

Starzenie się mężczyzny a zaburzenia erekcji
Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1996/49/3

ZACHOWANIE SIĘ POZIOMU GONADOTROPIN PRZYSADKOWYCH, TESTOSTERONU ORAZ PROLAKTYNY U CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FUGERELEM
Janusz Darewicz, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1995/48/3

WARTOŚĆ CIENKOIGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ W TRUDNYCH DIAGNOSTYCZNIE GUZACH NEREK
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1995/48/1

ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEGO
Eugeniusz Malczyk, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1992/45/3

Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
Jednostronne, wrodzone odsznurowanie najądrza jako możliwa przyczyna bezpłodności
Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz, Krzysztof Rogowski
Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski
Pourazowa przetoka cewkowo-udowa
Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 56. Kongresu Belgijskiego Towarzystwa Urologicznego (Bruksela 25-26.05.1991
Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1991/44/2

Odpowiedź na list T. Krzeskiego
Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1990/43/2

STOSOWANIE PRZESZCZEPÓW POWIĘZIOWYCH W LECZENIU CHOROBY PEYRONIE
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1989/42/3

ZASTOSOWANIE PRZEZODBYTNICZEJ CIENKOIGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ DO OCENY ZMIAN MORFOLOGICZNYCH W STERCZU U CHORYCH LECZONYCH HORMONALNIE Z POWODU ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Eugeniusz Malczyk
UZUPEŁNIENIE UBYTKU CEWKI TYLNEJ RURKĄ SKÓRNĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1989/42/2

ŚPIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZĄ SILIKONOWĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław Śpiewak

Urologia Polska 1988/41/4

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1988/41/2

ZŁAMANIE PRĄCIA Z USZKODZENIEM CEWKI MOCZOWEJ W TRAKCIE STOSUNKU PŁCIOWEGO
Krzysztof Rogowski, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1986/39/3

SPRAWOZDANIE Z III MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO NA TEMAT: LECZENIE ZAPALEŃ GRUCZOŁU KROKOWEGO, Bad Neuheim 5?7. 09.1985 r.
Eugeniusz Malczyk, Leszek Winiecki

Urologia Polska 1983/36/4

Leczenie impotencji przy pomocy wszczepiania płytek teflonowych
Janusz Darewicz, Bożenna Pawłowicz, Eugeniusz Malczyk, Zygmunt Olszówka

Urologia Polska 1983/36/3

Obustronny nasieniak jądra
Leszek Winiecki, Bohdan Cylwik, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1983/36/1

Wstrząs uczuleniowy jako powikłanie ureteropielografii
Krzysztof Rogowski, Barbara Karasewicz, Eugeniusz Malczyk