PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Darewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Antyoksydacyjne właściwości w przypadku raka nerki
Marcin Chlabicz, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2008/61/1

Starzenie się mężczyzny a zaburzenia erekcji
Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik
Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel
SNV-3: Wewnątrzjamiste wycięcie płytki w leczeniu choroby Peyroniego
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2000/53/2

ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA W MATERIALE OLIGOBIOPSYJNYM PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM RAKA
Marian Sulik, Barbara Darewicz, Andrzej Kuźmicz, Jarosław Szymański

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT STOSOWANIA STENTÓW W UROLOGII, JEROZOLIMA, 27-31 PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1997/50/2

BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda

Urologia Polska 1997/50/1

FORTECORTIN W LECZENIU CHOROBY PEYRONIEGO
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Tadeusz Werel
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL W IZRAELU
Barbara Darewicz

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski

Urologia Polska 1996/49/3

ZACHOWANIE SIĘ POZIOMU GONADOTROPIN PRZYSADKOWYCH, TESTOSTERONU ORAZ PROLAKTYNY U CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FUGERELEM
Janusz Darewicz, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
CHEMICZNE OPARZENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH U 37 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Krzysztof Rogowski, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT ?SCHORZENIA PRĄCIA" ? HAMBURG 26-27. 01. 1996 r.
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBA PEYRONIE PO STOSOWANIU MIEJSCOWYCH INIEKCJI ORGOTEINY
Janusz Darewicz, Tadeusz Werel, Barbara Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1995/48/2

DIAGNOSTYCZNA WARTOŚĆ PROSTAGLANDYNY El W PORÓWNANIU Z TESTEM PAPAWERYNOWYM W DIAGNOSTYCE IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski
SPRAWOZDANIE Z II KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO KOPENHAGA 2-5 VI 1994 r.
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1995/48/1

ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEGO
Eugeniusz Malczyk, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1994/47/1-2

Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski

Urologia Polska 1993/46/2

Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk

Urologia Polska 1992/45/3

Jednostronne, wrodzone odsznurowanie najądrza jako możliwa przyczyna bezpłodności
Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz, Krzysztof Rogowski
Pourazowa przetoka cewkowo-udowa
Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1989/42/3

UZUPEŁNIENIE UBYTKU CEWKI TYLNEJ RURKĄ SKÓRNĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1988/41/4

IZOLOWANE, URAZOWE PĘKNIĘCIE MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Badyda, Barbara Darewicz