PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik