PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Borawska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik