PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marian Sulik

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel

Urologia Polska 2001/54/3

Histopatologia raka nerk
Marian Sulik

Urologia Polska 2000/53/2

ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA
Marian Sulik
ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA W MATERIALE OLIGOBIOPSYJNYM PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM RAKA
Marian Sulik, Barbara Darewicz, Andrzej Kuźmicz, Jarosław Szymański

Urologia Polska 2000/53/1

CONSENSUS MEETING: OCENA PATOLOGICZNA PREPARATÓW PO BIOPSJI STERCZA, TURP I PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Andrzej Borkowski, Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Marian Sulik, Roman Pykało, Jan Faryna, Artur A. Antoniewicz

Urologia Polska 1990/43/1

WIELOTORBIELOWATE ZWYRODNIENIE NEREK W MATERIALE AUTOPSYJNYM ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU W LATACH 1956?1985
Marian Sulik, Anna Brykalska, Stanisław Sulkowski, Maria Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Deręgowski, Janusz Dzięcioł