PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik

Urologia Polska 2004/57/2a

SNV-3: Wewnątrzjamiste wycięcie płytki w leczeniu choroby Peyroniego
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Tomasz Gołąbek