PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SNV-3: Wewnątrzjamiste wycięcie płytki w leczeniu choroby Peyroniego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Tomasz Gołąbek