PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skóry i błony śluzowej narządów płciowych męskich
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2008/61/1

Wyniki leczenia operacyjnego chorych na łagodny rozrost stercza ze wskazań bezwzględnych
Sławomir Dutkiewicz, Maciej Fortuna

Urologia Polska 2007/60/4

Stężenie swoistego antygenu sterczowego ocenione przed i po adenomektomii stercza
Sławomir Dutkiewicz, Maciej Fortuna

Urologia Polska 2007/60/2

Giant leiomyoma of the glans penis
Sławomir Dutkiewicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.3 - Próba leczenia skojarzonego tamsulosyną i finasterydem (trzy lata) chorych na łagodny rozrost stercza
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Próba oceny efektów leczenia chorych na raka stercza T3NxMx-1 bardziej maksymalną blokadą androgenową metodą przerywaną po sześciu latach
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2005/58/1

Próba przerywanej, bardziej całkowitej blokady androgenowej stosowanej przez pięć lat u chorych na raka stercza T3NxMx-1
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2004/57/2a

PVIII-1: Badania przesiewowe urologiczno-andrologiczne mężczyzn po 40. roku życia. Część druga: badania ukierunkowane na ocenę zaburzeń erekcji
Sławomir Dutkiewicz
PIII-4: Próba oceny skuteczności leczenia raka stercza T3NxMx-1 bardziej maksymalną blokadą androgenową metodą przerywaną. Ocena po pięciu latach
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2004/57/2

Molekularne mechanizmy erekcji i ich zaburzenia związane z procesami starzenia organizmu
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2003/56/4

Czynniki prognostyczne z przeżywalnością po nefrektomii chorych na raka nerki (doświadczenia własne dziesięcioletnie)
Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2002/55/4

Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy
Maciej Kierzkiewicz, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska, Grażyna Rydzewska

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz, Marek Tomasz Szkoda, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1994/47/4

Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Leszek Walczak, Tomasz Rogoziński, Jarosław Wejman

Urologia Polska 1993/46/4

Rak prącia — carcinoma planoepitheliale typus bawenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Jarosław Wejman, Tomasz Rogoziński, Andrzej Jarski

Urologia Polska 1993/46/3

Rak skóry moszny u chorego z łuszczycą leczonego fotochemioterapią
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Malek, Magdalena Łopuszyńska, Barbara Maciejewska
Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński

Urologia Polska 1993/46/1

Leczenie operacyjne patologii towarzyszącej przetrwałemu mocznikowi u dorosłych
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski

Urologia Polska 1992/45/2

Angioleiomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski

Urologia Polska 1992/45/1

Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet część pierwsza — rodzaje i metody leczenia)
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet cześć druga — leczenie pooperacyjnych przetok pęcherzowopochwowych z użyciem kleju tkankowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Trudności diagnostyczne raka nerki — angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak

Urologia Polska 1991/44/1

Ocena kliniczna preparatu uro-vaxom w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Stosowanie debelizyny po kruszeniu kamieni nerkowych i moczowodowych falami uderzeniowymi ESWL
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 1989/42/2

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk