PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Augustyn

Urologia Polska 1988/41/4

ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA. OCENA 400 OPERACJI
Jan Leńko, Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1987/40/3

RAK JASNOKOMÓRKOWY W NERCE PODKOWIASTEJ
Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1986/39/4

DYSURIA I CZĘSTOMOCZ U CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
LECZENIE BOROWINĄ PLASTYCZNEGO STWARDNIENIA PRĄCIA
Jan Leńko, Maciej Augustyn, Andrzej Swolkien

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA ZMIAN PODSTAWOWYCH BIAŁEK OSOCZA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Bogumił Adamczyk, Mieczysława Styrylska, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1985/38/4

IMMUNOENZYMATYCZNA METODA OZNACZANIA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY STERCZOWEJ W SUROWICY KRWI
Izydor Apostoł, Maciej Augustyn, Radosława Kuciel, Jan Kulpa, Ewa Wasylewska, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Włodzimierz Stanisław Ostrowski
PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Andrzej Bugajski, Anna Radomska, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1984/37/3

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1983/36/4

Przezodbytnicza biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
Ocena metryczna nerek podwójnych
Maciej Augustyn, Zbigniew Cikowski, Janina Sokołowska-Pituchowa

Urologia Polska 1983/36/3

Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podkowiastej
Maciej Augustyn

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem prostaglandyn na czynność mioelektryczną moczowodów
Piotr Thor, Maciej Augustyn
Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podwójnej
Maciej Augustyn

Urologia Polska 1982/35/3-4

Uszkodzenie nerek w materiale kliniki urologii AM w Krakowie
Jan Leńko, Marek Gałka, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1981/34/2

Wady rozwojowe nerek w materiale kliniki urologicznej AM w Krakowie
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1980/33/3

Trudności diagnostyczne w nerce gąbczastej
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1980/33/2

Rozwarstwiający tętniak aorty leczony jako lewo­stronna kamica nerkowa
Zygmunt Dobrowolski, Maciej Augustyn, Andrzej Bugajski, Adam Kmak