PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Czy można przewidzieć skuteczność przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) na podstawie standardowego zestawu badań?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Jakub Dobruch
Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Robert Dobosz, Jan Faryna, Wojciech Pypno
Wartość dwupolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza "w soli fizjologicznej" (TURiS-P). Doniesienie wstępne
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno

Urologia Polska 2005/58/1

Przydatność badania urodynamicznego do kwalifikowania chorych do leczenia chirurgicznego z powodu łagodnego rozrostu stercza
Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka, Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-5: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
RIV-1: Czy na podstawie badania urodynamicznego można przewidzieć wynik leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu stercza (BPH)?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Adam Gajda, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
SNIV-2: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2003/56/1

Badania nad wartością diagnostyczną biopsji aspiracyjnej i biopsji rdzeniowej guzów nerki
Wojciech Husiatyński, Cezary Szczęśniak, Andrzej Borówka1\', Joanna Ostrowska, Jan Faryna, Tomasz Dzik

Urologia Polska 2002/55/1

Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2001/54/4

Waporesekcja stercza (TUVRP) - modyfikacja klasycznej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu zabiegowym łagodnego rozrostu stercza
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2000/53/2

URAZOWE PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA IMITUJĄCE ZŁAMANIE PRĄCIA
Michał Szymański, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1999/52/1

PORÓWNANIE KOSZTÓW LECZENIA ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA METODAMI PRZEZCEWKOWEJ ABLACJI LASEROWEJ I LASEROWEJ KOAGULACJI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ Z ELEKTRORESEKCJĄ PRZEZCEWKOWĄ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1998/51/3

PRZEZCEWKOWA WAPORESEKCJA STERCZA (TUVRP) ? UDOSKONALONY ZŁOTY STANDARD?
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1998/51/2

PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA ? CZTERY LATA DOŚWIADCZEŃ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
LASEROWA ŚRÓDMIĄŻSZOWA KOAGULACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1997/50/1

RANA POSTRZAŁOWA MOSZNY POWIKŁANA USZKODZENIEM JELITA CIENKIEGO, SIECI WIĘKSZEJ I ŚLEDZIONY
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Stanisław Dąbkowski, Wiesław Tarnowski, Mirosław Klukowski

Urologia Polska 1996/49/1

WSTĘPNA OCENA KLINICZNA PACJENTÓW Z ROZPOZNANYM CYTOLOGICZNIE STANEM PRZEDRAKOWYM STERCZA (HYPERPLASIA ATYPICA, ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, AAH)
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń, Krzysztof Bardadin
PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
SPRAWOZDANIE Z XLVII KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO HAMBURG, 20?23. 09. 1995 r.
Artur A. Antoniewicz, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1995/48/3

EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman

Urologia Polska 1994/47/3

Opis diagnostyki nowo- tworów moczowodu z zastosowaniem badania cytologicznego moczu techniką miliporową
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Romaszewski, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń