PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Salska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ masy ciała, PSA, skali Gleasona na wyniki radykalnej prostatektomii
Piotr Bryniarski, Mariusz Wróblewski, Krzysztof Pliszek, Andrzej Potyka, Krzysztof Borkowski, Michał Tkocz, Mieczysław Fryczkowski, Wiesław Duda, Zofia Salska, Andrzej Paradysz
Porównanie operacji TVT i TOT w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Mirosław Salomon, Maciej Szczębara, Krzysztof Pliszek, Agata Witosińska, Andrzej Kupilas, Magda Duda, Zofia Salska, Wiesław Duda, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2007/60/2

Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym kobiet chorych na śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Jacek Przybyła, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/3

Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-miedniczkowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

50 lat działalności oddziału urologii w Tuszynku
Ryszard Maranda, Zofia Salska, Ireneusz Mazur, Adam Piotrowski, Paweł Wędzikowski, Maciej Krata, Jacek Przybyła
Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
Plastyka skrzywienia prącia z użyciem wstawki z bezkomórkowej błony kolagenowej
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Paweł Wędzikowski, Grzegorz Kies
Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies
Ocena ryzyka powikłań po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu metodą beznapięciowego podwieszenia cewki moczowej u kobiet z przeszłością ginekologiczną
Krzysztof Pliszek, Zofia Salska, Stefania Pysz-Piechowicz, Grzegorz Kies
Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski
Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-19: Tętniaki gałęzi międzypłatowej dolnej tętnicy nerkowej lewej jako przyczyna masywnego krwiomoczu. Opis przypadku
Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Krzysztof Pliszek, Marek Dybczak

Urologia Polska 1996/49/2

UWAGI NA TEMAT TRUDNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU GRUŹLICY UROGENITALNEJ I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
Zofia Salska

Urologia Polska 1993/46/3

Szczególny zbiornik jelitowy z zastawką hydrauliczną. Benchekrouna
Zofia Salska, Ludwik Jerzy Mazurek

Urologia Polska 1984/37/3

ROLA PLASTYK PĘCHERZOWO-JELITOWYCH W LECZENIU NEUROGENNEJ DYSFUNKCJI PĘCHERZA
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda

Urologia Polska 1984/37/2

PONADPĘCHERZOWE ODPROWADZENIE MOCZU ZA POŚREDNICTWEM SZCZELNEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Sławomir Gniadzik, Ryszard Maranda, Paweł Wędzikowski

Urologia Polska 1980/33/2

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe w przebiegu gruźlicy nerek
Bogdan Rosiak, Zofia Salska

Urologia Polska 1979/32/2

Ureterolithotomia transversalis
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska