PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1986/39/3

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORU JĄDRA
Zbigniew Janiak, Sławomir Jędrzejczak, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA CEWKOWA PO OPERACJI STULEJKI I WYDŁUŻENIA WĘDZIDEŁKA
Zbigniew Janiak, Jerzy Wiśniewski
GUZ CHROMOCHŁONNY PRAWEGO NADNERCZA ZLOKALIZOWANY PRZY POMOCY TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ULTRASONOGRAFII
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1985/38/1

10-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRORESEKCJACH GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
WŁASNA MODYFIKACJA POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM ŚRÓDOPERACYJNEJ FLEBOGRAFII W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak
WPŁYW POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM FLEBOGRAFII NA PODSTAWOWE PARAMETRY NASIENIA U CHORYCH Z ŻYLAKAMI POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula

Urologia Polska 1984/37/3

5-LETNIE OBSERWACJE KLINICZNE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FOSFESTROLEM I BROMOKRYPTYNĄ
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz

Urologia Polska 1983/36/4

Metalowe kleszcze z siatką do sródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich przy poszukiwaniu drobnych kamieni w nerkach
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza
Karol Stąpor, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wiśniewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zastosowanie elektroresektoskopu dziecięcego w leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zapalnie zmieniony uchyłek pęcherza moczowego naśladujący ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1980/33/2

Siatka metalowa do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako pomoc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki
Leszek Jeromin, Karol Stąpor, Zbigniew Janiak