PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Dobroński

Urologia Polska 2004/57/3

Odtworzenie ciągłości nasieniowodów (vasovasostomia) z użyciem okularów operacyjnych o trzykrotnym powiększeniu
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-3: Cystektomia bez podwiązki
Tomasz Borkowski, Cezary Torz, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
API-9: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, towarzyszących nadreaktywności wypieracza pęcherza moczowego, stwierdzanych w badaniu urodynamicznym
Paweł Szalecki, Piotr Radziszewski, Bartosz Dybowski, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
PIV-2: Syntetyczne taśmy z siatki prolenowej w świetle dróg moczowych po operacjach wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
PIV-5: Skuteczność TVT w leczeniu typu II+III i typu III wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - obserwacje średnio odległe
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2000/53/2

POTWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATEM DALFAZ 2,5 MG ORAZ WPŁYW LECZENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA U CHORYCH Z OBJAWAMI ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO (BPH) PODSUMOWANIE OTWARTEJ I WIELOOŚRODKOWEJ, NIEPORÓWNAWCZEJ PRÓBY KLINICZNEJ
Maciej Niemierko, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1999/52/2

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU LEOPOLDA-FRANCISZKA W INNSBRUKU W AUSTRII
Piotr Dobroński, Jacek Judycki

Urologia Polska 1998/51/4

OBUSTRONNY NOWOTWÓR NERKI U CHOREGO PRZEWLEKLE DIALIZOWANEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Joanna Klepacka, Piotr Dobroński

Urologia Polska 1998/51/3

SPRAWOZDANIE Z POLSKIEGO ETAPU VI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY AKADEMICKIEJ AUA-EAU 1998
Piotr Dobroński

Urologia Polska 1998/51/1

ZGORZEL FOURNIERA. OPIS PRZYPADKU
Bolesław Kuzaka, Radosław Jardanowski, Piotr Dobroński

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski
ŚLUZAK NERKI
Cezary Torz, Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Roman Pykało

Urologia Polska 1997/50/1

BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Piotr Trypens, Roman Pykało, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/1

WSPÓŁCZESNA OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA - ZASADY ORAZ PRÓBA ZASTOSOWANIA W MATERIALE WŁASNYM
Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński, Jacek Judycki

Urologia Polska 1993/46/3

Współistnienie nerki gąbczastej i wrodzo nego poszerzenia kielichów w nerce podkowiastej — opis przypadku
Piotr Dobroński, Jędrzej Michalec, Janusz Gołębiewski