PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1981/34/1

Doświadczalne badania nad doborem nici chirurgicznych dla celów urologii
Kazimierz Dąbrowski, Beata Fulińska, Julian Dybek, Jan Sikora
Przydatność siatki hemostatycznej „Oxidised cellulose" ethicon w zaopatrzeniu miąższu nerki po wycięciu poprzecznym bieguna dolnego - Część I. Badania doświadczalne
Wojciech Nurkiewicz, Adam Alexandrowicz
Przydatność siatki hemostatycznej „Oxidised cellulose" ethicon w zaopatrzeniu miąższu nerki po wycięciu poprzecznym bieguna - Część II. Wstępna ocena kliniczna
Adam Alexandrowicz, Wojciech Nurkiewicz
Doświadczalne porównanie klinowego i poprzecznego wycięcia bieguna nerki. Badania morfologiczne
Wojciech Nurkiewicz, Jerzy Wałecki,Mmarek Woynarowski
Wpływ pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego na przydankę moczowodu świni
Andrzej Musierowicz, Bogusław Musiatowicz, Ireneusz Michaś
Sprawozdanie naukowe z 4 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Ateny 28—31 maja 1980)
Jerzy Zieliński
Pipram w zakażeniu moczowym
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
Własny sposób umocowania jednorazowych cewników
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
Ocena wartości uretrotomii wewnętrznej optycznej w leczeniu zwężeń cewki
Zbigniew Piasecki, Marek Gałka
Zakażenie drobnoustrojami rozkładającymi mocznik w kamicy nerkowej
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
Wpływ operacji usunięcia gruczolaka stercza na układ krzepnięcia i fibrynolizy krwi
Jerzy Niemirowicz
Gruźlica moczowodu. badania nad patogenezą oraz powiązaniami czasu leczenia przeciwprątkowego i obrazów radiologicznych zwężeń moczowodu ze zmianami histopatologicznymi (streszczenie pracy na stopień doktora nauk medycznych)
Andrzej Zaruski
Przypadek rany kłutej nerki
Andrzej Jakubowski
Rozległe kłykciny kończyste prącia i moszny imitujące raka
Leonard Teneta, Jerzy Czopik, Wiesław Duda
Ureter retrocavalis sinister
Bogdan Rosiak
Naczyniak krwionośny pęcherza moczowego u dziecka
Edward Daszkiewicz