PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

III SESJA PLAKATOWA: NIETRZYMANIE MOCZU, MISCELLANEA

Endoskopowe leczenie w przypadku zwężenia połączenia moczowodu ze wstawką jelitową u pacjentów po radykalnej cystektomii
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Dariusz Borowiec, Waldemar Białek, Jacek Kiś
Analiza jakości życia kobiet z nietrzymaniem moczu
Ewa Strupińska, Janusz Zajda
Słaby strumień moczu u kobiet: mit czy rzeczywistość?
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Jacek Judycki, Igal Mor, Andrzej Borkowski
Anatomia ultrasonograficzna mechanizmu zwieraczowego u mężczyzn od trzeciej do dziewiątej dekady życia
Waldemar Białek, Radosław Starownik, Krzysztof Bar
Wstępne doświadczenie z systemem TVT Secur w leczeniu chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu
Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański
Modyfikacja techniki Double-TOT w korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy ze współistniejącym nietrzymaniem moczu. Doniesienia wstępne
Andrzej Malinowski, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Tadeusz Pawłowski, Tomasz Augustyniak, Michał Wojciechowski
Czynniki ryzyka wczesnego nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza
Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe skuteczną alternatywą sztucznego zwieracza w leczeniu mężczyzn z nietrzymaniem moczu
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
Zużycie włókna lasera KTP podczas zabiegu ablacji gruczolaka stercza
Waldemar Różański1, Henryk Zieliński2, Leszek Klimek3, Leszek Jeromin1, Marek Lipiński1
Adenomektomia – metoda z wyboru w przypadku ogromnego gruczolaka stercza
Lech Lipiec, Przemysław Dudek, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski
Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski
Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski
Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski
Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Kariotyp 46,XX jako przyczyna niepłodności męskiej
Jan Karol Wolski, Alicja Ilnicka, Barbara Pawłowska, Janusz G. Zimowski, Joanna Bogdanowicz, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski

SESJA PROGRAMOWA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

Laparoskopia w przypadkach nienowotworowych schorzeń układu moczowo-płciowego
Andrzej Szedel, Marcin Życzkowski, Andrzej Potyka, Magda Duda, Maciej Kupajski, Wiesław Duda, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Wpływ masy ciała, PSA, skali Gleasona na wyniki radykalnej prostatektomii
Piotr Bryniarski, Mariusz Wróblewski, Krzysztof Pliszek, Andrzej Potyka, Krzysztof Borkowski, Michał Tkocz, Mieczysław Fryczkowski, Wiesław Duda, Zofia Salska, Andrzej Paradysz
Wykorzystanie jelit w operacjach odtwórczych w przypadku raka pęcherza moczowego
Krzysztof Pliszek, Jan Kawecki, Ryszard Zbroński, Paweł Pawlaczek, Henryk Augustyniak, Piotr Bryniarski, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Salska, Wiesław Duda, Andrzej Paradysz
Porównanie operacji TVT i TOT w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Mirosław Salomon, Maciej Szczębara, Krzysztof Pliszek, Agata Witosińska, Andrzej Kupilas, Magda Duda, Zofia Salska, Wiesław Duda, Mieczysław Fryczkowski
Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
Laserowa endopielotomia w przypadkach zwężeń połączenia miedniczkowo- -moczowodowego
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Michał Białożyt

SESJA ADEPTÓW UROLOGII CZĘŚĆ I – REFERATY

Tumorektomia retroperitoneoskopowa – standard w organooszczędnym radykalnym leczeniu chorych na raka nerki? Doświadczenia jednego ośrodka
Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
Stopień zaawansowania raka pęcherza moczowego w momencie rozpoznania oraz ocena dokładności określenia zaawansowania i złośliwości raka przed cystektomią radykalną
Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Badanie stopnia rozbieżności między pierwszą i powtórną oceną cech onkologicznych raka stercza dokonaną przez tego samego patomorfologa
Łukasz Nyk, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
Stany zapalne rozpoznane w biopsji stercza u pacjentów z podejrzeniem raka
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Bartosz Misterek
Biopsja rdzeniowa gruczołu krokowego wykonywana z powodu podwyższonego stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) – ocena wykrywalności raka prostaty
Michał Malkowski, Wojciech Cieślikowski Jr, Leszek Michalak, Łukasz Wojnar, Witold Malendowicz, Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias
Ocena wpływu litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na czynność nerek na podstawie parametrycznych obrazów klirensu nerkowego
Tomasz Konecki, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Marek Sosnowski
Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena depresji i lęku u kobiet z nietrzymaniem moczu
Joanna Broda-Orlińska, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Rozważania na temat urosepsy w świetle obecnej wiedzy
Miłosz Olczyk
Proapoptotyczne działanie antagonistów receptora a1 na równowagę komórek nabłonka stercza u pacjentów z łagodnym rozrostem stercza. Doświadczenie in vitro
Łukasz Pokrywka, Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa, Bartosz Misterek, Jan Styczyński, Robert Dębski
Ocena związku antagonisty receptora α-1 adrenergicznego ze szlakiem PI3-kinazy w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro
Maciej Salagierski, Hanna Romańska, Rachel Bruton, Zulfigar Gulzar, Paul Abel, Marek Sosnowski, El-Nasir Lalani

SESJA ADEPTÓW UROLOGI CZĘŚĆ II – PLAKATY

Antyoksydacyjne właściwości w przypadku raka nerki
Marcin Chlabicz, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk
Wartość badania fotodynamicznego przy kwalifikacji do leczenia chorych na nowotwory pęcherza moczowego
Michał Markowski, Marek Lipiński, Waldemar Różański
Chłoniak pęcherza moczowego. Opis przypadku
Łukasz Wojnar, Zbigniew Kwias, Michał Malkowski, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz
Polimorfizm i/d genu konwertazy angiotensyny I u chorych na raka gruczołu krokowego
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Ostanek, Karolina Skonieczna, Maja Krzyształowska, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
Klinicznie jawne przerzuty czerniaka skóry do układu moczowego
Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski

SESJA WIDEO

Prolift Anterior – przezpochwowa metoda rekonstrukcji dna miednicy
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
Nowa metoda leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem zestawu TVT-Secur „U”
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
Nowa metoda leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem zestawu TVT-Secur „U”
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
Iniekcja toksyny botulinowej typu A (Dysport) w idiopatycznej nadreaktywności wypieracza
Mariusz Blewniewski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
Implantacja taśmy podcewkowej przez otwory zasłonowe z odroczoną regulacją taśmy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Ewa Bres-Niewada, Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski
Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe u mężczyzny z nietrzymaniem moczu
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Bartosz Misterek
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Technika radykalnego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Technika częściowego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Nefrektomia laparoskopowa u chorego z guzem T3b
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Gołąb, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski

I SESJA REFERATOWA: BPH I RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO

Zmiany w budowie wypieracza podczas leczenia tamsulosyną chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Aleksander Lychkovsky, Andrzej Zhuravchak, Aleksander Shuliak, V. Kovalyshyn
Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Adam Kwinta, Sławomir Mrozicki, Robert Walkiewicz
Pięć lat doświadczeń w stosowaniu laserowego odparowania łagodnego rozrostu stercza (BPH)
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Waldemar Różański
Fotoselektywna waporyzacja stercza (PVP) laserem KTP w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza przyjmujących antykoagulanty
Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Ocena wartości rezonansu magnetycznego (MR) na podstawie retrospektywnej analizy badania obrazowego w konfrontacji z oceną histopatologiczną preparatu po prostatektomii radykalnej
Andrzej Wronczewski, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus
Koncepcja krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Ząbkowski, Jan Figurski, Michał Pietrzyk, Henryk Zieliński
Ocena śródoperacyjna stanu marginesów chirurgicznych preparatu po prostatektomii radykalnej – badania wstępne
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Łukasz Nyk, Tomasz Dzik, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz
Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Gołąb, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Analiza czynników rokowniczych u chorych na raka stercza, leczonych hormonoterapią neoadjuwantową i radioterapią konformalną z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
Analiza czynników rokowniczych u chorych na raka stercza, leczonych hormonoterapią neoadjuwantową i radioterapią konformalną z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
Retrospektywna analiza wyników leczenia Docetakselem (DCL) w populacji chorych po 70. roku życia z przerzutowym hormonoopornym rakiem prostaty (HRPC) – dane z Centre Leon Berard (CLB) w Lyonie
Agnieszka Chaładaj, Jean Pierre Droz, Iwona Skoneczna, Tomasz Demkow

II SESJA REFERATOWA: UROLOGIA ONKOLOGICZNA

Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Tomasz Drewa, Victoria Sarafian, Zbigniew Wolski, Romana Joachimiak, Jan Sir, Anna Kaznica, Joanna Wisniewska-Skopinska5
Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących drugiej generacji w diagnostyce guzów rzekomych nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wojciech Pypno, Wiesław Jakubowski, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Radykalna nefrektomia laparoskopowa w przypadkach guzów T3
Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
Zastosowanie przezskórnej ablacji falami radiowymi (metody organooszczędzającej, minimalnie inwazyjnej, alternatywnej dla częściowej resekcji) do leczenia chorych z guzami nowotworowymi nerki
Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus
Rozpoznanie histopatologiczne i markery nowotworowe we krwi a zaawansowanie kliniczne guzów jądra wywodzących się z komórek płciowych
Elżbieta Oszukowska, Waldemar Różański, Magdalena Jakubiak-Wielganowicz, Marek Sosnowski, Radzisław Kordek, Krzysztof Kula
Rozpoznanie histopatologiczne i markery nowotworowe we krwi a zaawansowanie kliniczne guzów jądra wywodzących się z komórek płciowych
Elżbieta Oszukowska, Waldemar Różański, Magdalena Jakubiak-Wielganowicz, Marek Sosnowski, Radzisław Kordek, Krzysztof Kula
Limfoscyntygrafia dynamiczna węzła strażniczego w przypadku raka prącia
Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus, Bogdan Małkowski

III SESJA REFERATOWA: UROLOGIA DZIECIĘCA, OPERACJE PLASTYCZNE

Przygotowanie dzieci z patologią dróg moczowych do przeszczepu nerki
Piotr Gastoł, Lidia Skobejko-Włodarska, Jacek Rubik, Piotr Kaliciński, Ryszard Grenda, Małgorzata Baka-Ostrowska
Wyniki przeszczepiania nerek u dzieci z ciężkimi wadami dolnego odcinka dróg moczowych
Hor Ismail1, Dorota Broniszczak1, Piotr Kaliciński, Paweł Nachulewicz, Marek Szymczak, Tomasz Drewniak, Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Adam Kowalski, Katarzyna Jobs, Ewa Mirska, Jacek Rubik, Piotr Gastoł, Lidia Skobejko-Włodarska, A. Mikołajczyk
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – postępowanie zabiegowe. Leczenie operacyjne czy endoskopowe?
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Laparoskopowa operacja Hynesa-Andersona czy plastyka Y-V w przypadku zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego?
Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz
Ocena wybranych markerów funkcji jedynej nerki po usunięciu nerki hipo- lub afunkcyjnej w materiale własnym
Marcin Życzkowski, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Andrzej Paradysz
Przydatność ultrasonografii trójwymiarowej (USG 3D) w diagnostyce choroby Peyronie
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek
Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek
Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek

I SESJA PLAKATOWA: BADANIA PODSTAWOWE

Indukowane toksyną botulinową (BTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Izabela Janiuk, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Indukowane tetradoksyną (TTX), zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Kodowanie chemiczne neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących moczowody świni
Izabela Janiuk, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Cezary Skobowiat, Hanna Mańkowska-Pliszka, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Różnice w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Indukowane resiniferatoksyną (RTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Celina Kowalska, Izabela Janiuk, Artur Zapart, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski
Wpływ toksyny botulinowej (BTX) na kodowanie chemiczne włókien nerwowych, zaopatrujących pęcherz moczowy psa
Sylwia Lew, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Zygmunt Kuleta, Mariusz Majewski
Korelacja badań urodynamicznych z unerwieniem szyi pęcherza moczowego u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Agnieszka Bossowska, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski, Andrzej Borkowski
Różnorodność efektu fenotypowego mutacji R117H
Aleksandra Norek, A. Sobczyńska-Tomaszewska, Jan Karol Wolski, D. Sands, M. Trawińska-Bartnicka, E. Sapiejko, K. Czerska, K. Wertheim, J. Bal
Izoflawony: związki pochodzenia naturalnego, potęgujące działanie TRAIL w chemoprewencji raka stercza
Ewelina Szliszka, Bogdan Mazur, Grażyna Pietsz, Wojciech Król
Uwrażliwienie komórek raka pęcherza moczowego na apoptozę mediowaną ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu terapii fotodynamicznej
Ewelina Szliszka, Zenon Czuba, Aleksandra Kawczyk, Aleksander Sieroń, Wojciech Król
Uwrażliwienie komórek raka stercza na cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukujacego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu taksanów
Ewelina Szliszka, Joanna Bronikowska, Anatol Majcher, Jerzy Miszkiewicz, Wojciech Król
Czy męska niepłodność może być spowodowana przez wariant (TG)13(T)6 genu CFTR?
Katarzyna Wertheim, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Józef Pawlicki, Jan Karol Wolski, Jerzy Bal

IV SESJA REFERATOWA: MISCELLANEA

Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skóry i błony śluzowej narządów płciowych męskich
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Co robić w przypadku nieskuteczności zastosowanej wcześniej terapii antycholinergicznej w leczeniu neurogennej dysfunkcji pęcherza?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska
Dziesięć lat doświadczeń w badaniu CFTR/AZF u mężczyzn z azoospermią
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Katarzyna Wertheim, Magdalena Nawara, Jan Karol Wolski1, Michał Radwan
Kinezyterapia w leczeniu kobiet z nietrzymaniem moczu
Ewa Strupińska
Portal internetowy poświęcony ultrasonografii urologicznej jako edukacyjna przestrzeń komunikowania się specjalistów wielu dziedzin
Waldemar Białek, Paweł Michalak, Piotr Penza, Grzegorz Rycaj, Rafał Monkiewicz, Krzysztof Bar, Kamil Muc
Prof. Heinrich Klose (1879–1968) – chirurg w Wolnym Mieście Gdańsku
Tadeusz Zajączkowski

II SESJA PLAKATOWA: UROONKOLOGIA

Inflammatory pseudotumor – rzadka postać guza pęcherza moczowego
Adam Zakościelny, Agata Wlazło, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj
Wyniki wczesnej cystektomii wykonanej u pacjentów z rozpoznaniem raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania pT1G3
Krzysztof Kamecki, Jerzy Siekiera, Zbigniew Wolski, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Wpływ zewnętrznych czynników środowiskowych na stężenie PSA
Roman Sosnowski, Agata Wlazło, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Janina Kamińska, Maria Kowalska, Wojciech Michalski
Powtórna biopsja stercza a wykrywalność raka i anaplazji śródnabłonkowej (PIN) oraz atypowego rozrostu drobnozrazikowego (ASAP)
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski
Trudności diagnostyczne w przypadku raka stercza z masywnymi przerzutami węzłowymi niekorelującymi z PSA
Teresa Gawlik-Jakubczak, Robert Hałasa, Jan Iwanicki
Ocena trzymania moczu po prostatektomii radykalnej
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Chwaliński, Adam Zakościelny, Anna Rosa, Hanna Tchórzewska, Wojciech Michalski
Kwas zoledronowy w zapobieganiu i leczeniu przerzutów raka stercza do kości u chorych leczonych w Poradni Onkologii Urologicznej II Kliniki Urologii UM w Łodzi
Waldemar Różański, Jan Bortkiewicz, Marek Lipiński
Algorytm postępowania w przypadkach wznowy biochemicznej po prostatektomii radykalnej u chorych Oddziału Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Jerzy Siekiera, Andrzej Wronczewski, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Witold Mikołajczak
Dosterczowe iniekcje 99mTc-Nanocoll pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej – wstępne doświadczenia
Waldemar Białek, Robert Klijer, Marek Urban, Krzysztof Bar, Beata Chrapko
Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
Znaczenie integryny α5β1 w oddziaływaniu komórek raka stercza linii DU145 z fibronektyną
Magdalena Kieliszek, Hanna M. Kowalczyńska
Oddziaływanie komórek PC-3 z fibronektyną i jego potencjalna rola w progresji raka stercza
Anna Stachurska, Hanna M. Kowalczyńska
Parametry wzmocnienia kontrastowego w TK w ocenie typu i zróżnicowania histopatologicznego guzów nerek
Marek Urban, Luiza Grzycka-Kowalczyk, Grzegorz Staśkiewicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop
Obustronna resekcja guzów nerek
Przemysław Dudek, Lech Lipiec, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski
Retrospektywna analiza powikłań u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki (RCC) z uwzględnieniem okresu leczenia
Leszek Bortnowski, Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Embolizacja tętnicy nerkowej – jedna z metod paliatywnego leczenia w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej nerki
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Immunotropowy wpływ embolizacji tętnicy nerkowej u chorych na raka nerki
Tomasz Syryło, Wanda Stankiewicz, Henryk Zieliński, Marek P. Dąbrowski
Węzeł strażnik w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Radosław Starownik, Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko
Przypadek chorego z rakiem embrionalnym jądra lewego i guzem w atroficznym jądrze prawym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Stanisław Dobrzański, Jan Iwanicki

PRACE NOMINOWANE DO NAGRODY ZA NAJLEPSZY REFERAT

Indukowane resiniferatoksyną (RTX) i tetrodotoksyną (TTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych zwojów rdzeniowych DRG odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Radykalne wycięcie pęcherza moczowego metodą laparoskopową: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 16 operacji
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Ocena zależności między czynnikami prognostycznymi raka gruczołu krokowego a obecnością komórek neuroendokrynnych w materiale tkankowym pochodzącym z biopsji rdzeniowej
Piotr Chłosta, Paweł Orłowski, Janusz Kopczyński, Artur A. Antoniewicz, Jakub Dobruch, Paweł Klonowski, Jacek Sygut, Andrzej Borówka
Bezpieczeństwo i skuteczność toksyny botulinowej stosowanej ze wskazań nieneurogennych – obserwacje siedmioletnie
Piotr Dzigowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
W jakiej grupie chorych na raka stercza można oczekiwać największego zysku w przypadku zastosowania uzupełniającej radioterapii po radykalnej prostatektomii?
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Michał Hrab
Fotoselektywna waporyzacja stercza: analiza redukcji objętości gruczolaka stercza u pacjentów z BPH w obserwacji rocznej
Andrzej Sikorski, Marcin Gałęski