PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zastosowanie przezskórnej ablacji falami radiowymi (metody organooszczędzającej, minimalnie inwazyjnej, alternatywnej dla częściowej resekcji) do leczenia chorych z guzami nowotworowymi nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus
Oddział Urologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

streszczenie

Wprowadzenie.

Standardem postępowania w leczeniu chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego są operacje radykalne, klasyczne, laparoskopowe i endoskopowe oraz operacje organooszczędzające (resekcje częściowe, krioablacja, termoablacja). Trwają poszukiwania radykalnego leczenia endoskopowymi metodami małoinwazyjnymi; do nich należy termoablacja. Ablacja falami radiowymi o wysokiej częstotliwości (RFA – radiofrequency ablation) jest fizyczną metodą leczenia, pozwalającą na zniszczenie ognisk nowotworowych w różnych narządach za pomocą wysokiej temperatury. W przypadkach zastosowania przezskómego, RFA jest uznawana za metodę minimalnie inwazyjną. Należy do nowatorskich metod leczenia. RFA wykorzystuje ograniczone zastosowanie energii termicznej w celu zniszczenia komórek guza. Zmienny prąd elektryczny o zakresie fal radiowych (460 kHz) doprowadzany jest z generatora poprzez elektrodę igłową umieszczoną bezpośrednio w guzie. Jony wzbudzone w tkance otaczającej elektrodę wywołują ograniczony wzrost temperatury oraz termiczną martwicę skrzepową. Monitorowanie polega na wykonywaniu okresowym tomografii
komputerowej ze środkiem cieniującym, i w wybranych przypadkach – arteriografii.

Cel pracy.

Przedstawienie własnych doświadczeń zastosowania fal radiowych do leczenia guzów nerek.

Materiały i metody.

W latach 2005-2007 w Oddziale Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy leczono z powodu guza nerki 181 chorych, u 99 wykonano radykalną nefrektomię 55%, u 5 częściową resekcję nerki 0,05%, u 38 przeprowadzono termoablację guza 20%, u 38 wykonano embolizację tętnicy nerkowej 20%. Spośród 38 chorych, u których wykonano termoablację guza nerki, u 23 metodę tę zastosowano jako alternatywną do częściowej resekcji. Do termoablacji kwalifikowano pacjentów z guzem nieprzekraczającym 3 cm. Monitorowanie chorych polega na wykonywaniu co 6 miesięcy przez 3 lata tomografii komputerowej oraz w przypadkach wątpliwych – na wykonaniu badania naczyniowego.

Wyniki.

Nie stwierdzono w okresie obserwacji progresji u żadnego z monitorowanych chorych. Przeprowadzone badania wskazują na skuteczną i możliwą do zastosowania małoinwazyjną metodę termoablacji jako alternatywną dla operacji organooszczędzających.

Wnioski.

Termoablacja jest skuteczną metodą radykalnego, organooszczędzającego, alternatywnego dla częściowej resekcji leczenia guzów nowotworowych nerek, ograniczonych do narządu o śr. niewiększej niż 3 cm. Metoda ta stanowi atrakcyjną alternatywę dla leczenia chirurgicznego. Skuteczność metody zależy od właściwego zastosowania i właściwej oceny jej efektów.