PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Endoskopowe leczenie w przypadku zwężenia połączenia moczowodu ze wstawką jelitową u pacjentów po radykalnej cystektomii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Dariusz Borowiec, Waldemar Białek, Jacek Kiś
Klinika Urologii AM w Lublinie

streszczenie

Wprowadzenie.

Zwężenie połączenia moczowodu ze wstawką jelitową (ileal condiut) jest jednym z częściej występujących powikłań u pacjentów poddanych radykalnej cystektomii. Sposób postępowania u tych chorych zazwyczaj związany jest z procedurą endoskopową. Z powodu trudności ze zlokalizowaniem ujścia moczowodu we wstawce zabiegi wykonywane są drogą zstępującą.

Cel pracy.

Przedstawienie sposobu leczenia pacjentów ze zwężeniem połączenia moczowodu ze wstawką jelitową przy zastosowaniu cewnika z balonem wprowadzonym drogą zstępującą.

Materiał i metody.

W latach 2004-2005 u 8 pacjentów po radykalnej cystektomii w okresie od 3 do 6 miesięcy po zabiegu wystąpiło jednostronne zwężenie połączenia moczowodu ze wstawką jelitową. U chorych tych w kontrolnym badaniu USG jamy brzusznej wystąpiło poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) oraz moczowodu. Rozpoznanie w każdym przypadku było potwierdzone poprzez wykonanie urografii. Wszyscy pacjenci byli hospitalizowani i w Zakładzie Radiologii Zabiegowej AM w Lublinie wykonano u nich drogą zstępującą poprzez nakłucie UKM poszerzenie zwężenia przy pomocy cewnika z balonem. Po zabiegu pozostawiono w moczowodzie cewnik D-J. Po 3 tygodniach cewnik usuwano poprzez wstawkę jelitową.

Wyniki.

W kontrolnym badaniu usg wykonanym w 6 tygodniu po usunięciu cewnika D-J u 5 pacjentów stwierdzono prawidłowy obraz układu kielichowomiedniczkowego, który utrzymywał się w kolejnych miesiącach. U 3 chorych pomimo zastosowanego leczenia utrzymywał się zastój w UKM. U tych chorych procedurę powtórzono, uzyskując poprawę u 1 pacjenta.

Wnioski.

Zastosowanie cewnika z balonem do poszerzenia zwężenia połączenia moczowodu ze wstawką jelitową u pacjentów po radykalnej cystektomii jest skutecznym sposobem postępowania w przypadku tego powikłania.