PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Ki¶

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Endoskopowe leczenie w przypadku zwężenia poł±czenia moczowodu ze wstawk± jelitow± u pacjentów po radykalnej cystektomii
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Dariusz Borowiec, Waldemar Białek, Jacek Ki¶