PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adenomektomia – metoda z wyboru w przypadku ogromnego gruczolaka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Lech Lipiec, Przemysław Dudek, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski
Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza w Końskich

streszczenie

Wprowadzenie.

W dobie coraz szybszego rozwoju metod małoinwazyjnych leczenie gruczolaka stercza jest miejsce dla tradycyjnej adenomektomii.

Cel pracy.

Przedstawienie przypadku chorego z zatrzymaniem moczu spowodowaneym ogromnym gruczołem krokowym.

Materiały i metody.

86-letni chory przyjęty do szpitala z powodu zatrzymania moczu. Po wstępnym wprowadzeniu cewnika i wyprowadzeniu z przemijającej niewydolności nerek wdrożono diagnostykę. W TAUS, TRUS, IVP stwierdzono gruczoł krokowy o obj. 540 ml, PSA 77 ng/ml. Wykonano przezpęcherzową adenomektomię metodą Harris-Hryntschaka

Wyniki.

Przebieg operacji oraz pooperacyjny bez powikłań. Uzyskano pełną kontrolę oddawania moczu. Wynik badania histopatologicznego: Hyperplasia benigna precipue glandularis et cystica prostatae. PSA uległ obniżeniu z wartości 77 ng/ml do 0,9 ng/ml.

Wnioski.

W przypadku bardzo dużych gruczołów krokowych klasyczna adenomektomia jest metodą najbezpieczniejszą pozwalającą skutecznie opanować krwawienie. Nawet bardzo wysokie stężenie PSA może być spowodowane BPH.