PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Algorytm postępowania w przypadkach wznowy biochemicznej po prostatektomii radykalnej u chorych Oddziału Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Jerzy Siekiera, Andrzej Wronczewski, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Witold Mikołajczak
Oddział Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

streszczenie

Mimo rygorystycznego przestrzegania wskazań do leczenia radykalnego raka stercza, zgodnymi z przyjętymi standardami Towarzystw Urologicznych, u części chorych w okresie obserwacji pooperacyjnej występuje wznowa biochemiczna. Wznowa biochemiczna nie oznacza, iż pojawią się objawy progresji raka (brak progresji u 25% chorych). Brak zgodności dotyczącej definicji wznowy biochemicznej po radykalnej prostatektomii – wartość graniczna PSA 0,2-0,6 ng/ml. Decydujące o dalszych losach chorego jest znalezienie aktywnego ogniska patologicznego (wznowa miejscowa, przerzuty w układzie chłonnym, przerzuty do kości, narządów odległych). Znalezienie ogniska wznowy lub przerzutu wyznacza rodzaj stosowanego leczenia. Na Oddziale Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy przyjęto niżej zaprezentowany algorytm postępowania w przypadku wznowy biochemicznej u chorych po prostatektomii radykalnej.