PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Apoznański

Urologia Polska 2008/61/3

Zwężenia cewki moczowej u chłopców – doświadczenia własne
Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski

Urologia Polska 2007/60/4

Zastosowanie chirurgii oszczędzającej miąższ nerki w przypadku onkocytoma u dziecka
Wojciech Apoznański, Krystyna Sawicz-Birkowska

Urologia Polska 2007/60/1

Czy można skutecznie powiększyć pęcherz moczowy nie używając jelita?
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Wojciech Jaworski

Urologia Polska 2004/57/3

Parametry przepływowe mikcji a pojemność pęcherza moczowego u dzieci
Rafał Chrzan, Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik
Augmentacje pęcherza moczowego u dzieci
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Tomasz Szydełko, Rafał Chrzan

Urologia Polska 2003/56/4

Patologia napletka u dzieci
Wojciech Apoznański, Tomasz Szydełko
Laparoskopowa nefroureterektomia z powodu włóknistonabłonkowego polipa miedniczki nerkowej
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Tadeusz Niezgoda, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 2003/56/2

Laparoskopowa, przezotrzewnowa plastyka przejścia miedniczkowo-moczowodowego - doświadczenia własne na podstawie pierwszych 20 przypadków
Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Wojciech Apoznański, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 2002/55/2

Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Zdzisław Woźniak, Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tadeusz Niezgoda, Jarosław Kasprzak

Urologia Polska 1999/52/1

WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA POWSTAWANIE I LECZENIE NERCZAKA PŁODOWEGO
Wojciech Apoznański, Tomasz Szydełko
JEDNOCZESNE CHIRURGICZNE LECZENIE ZAAWANSOWANEGO NOWOTWORU PĘCHERZA MOCZOWEGO I TĘTNIAKA AORTY
Tomasz Szydełko, Paweł Kowal, Wojciech Apoznański, Andrzej Dorobisz, Dariusz Janczak, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda

Urologia Polska 1997/50/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NACZYNIAKOMIĘSAKA NERKI
Marek Górecki, Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański

Urologia Polska 1997/50/2

JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy
PRZYPADEK WSPÓŁISTNIENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO I PIERWOTNEGO CHŁONIAKA ZŁOŚLIWEGO W NERCE MIEDNICZNEJ
Marek Górecki, Wojciech Apoznański, Michał Jeleń, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Elżbieta Górzyńska

Urologia Polska 1996/49/3

RZADKIE NOWOTWORY NEREK U DZIECI *
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z VI ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH oraz III ZJAZDU IBEROAMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH. (TOLEDO 27 - 29 KWIETNIA 1995)
Wojciech Apoznański, Paweł Kowal