PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1998/51/2

USZKODZENIA ODBYTNICY W CZASIE PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1997/50/4

ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1997/50/1

SZCZELNY ZMODYFIKOWANY KRĘTNICZO-KĄTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY INDIANA POUCH PONAD 7 LAT OBSERWACJI
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1996/49/4

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII NADPRZEPONOWYCH CZOPÓW NOWOTWOROWYCH W UKŁADZIE ŻYLNYM U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1995/48/1

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII CZOPÓW NOWOTWOROWYCH UKŁADU ŻYLNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1994/47/1-2

Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1989/42/3

PRZERZUTY DO UKŁADU KOSTNEGO JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA NERKI
Jacek Rykowski, Andrzej Stokłosa, Grzegorz Herlinger, Maria Barbara Gabryelewicz, Jarosław Deszczyński, Jan Szymanowski
SZCZELNY, KRĘTNICZO-KĄTNICZY PĘCHERZ MOCZOWY INDIANA POUCH JAKO ODPROWADZENIE MOCZU PO CYSTEKTOMII RADYKALNEJ Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger