PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lucjan Otręba

Urologia Polska 1983/36/2

Przezodbytnicza biopsja w rozpoznawaniu raka stercza
Janusz Dembowski, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba

Urologia Polska 1982/35/1-2

Kompresyjne leczenie nowotworów pęcherza
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski

Urologia Polska 1981/34/1

Zakażenie drobnoustrojami rozkładającymi mocznik w kamicy nerkowej
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski

Urologia Polska 1980/33/4

Poronne rozdwojenie moczowodu
Lucjan Otręba, Jarowit Stolarczyk

Urologia Polska 1980/33/3

Aktywność aminopeptydazy leucynowej (lap) w krwi tętniczej i żylnej nerki dotkniętej nowotworem złośliwym
Lucjan Otręba

Urologia Polska 1980/33/2

Nefrektomia radykalna (doniesienie wstępne)
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski

Urologia Polska 1980/33/1

Porównawcze badania aktywności aminopeptydazy leucynowej (LAP) w moczach separowanych w przypadkach złośliwych nowotworów nerek
Lucjan Otręba