PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Myrta

Urologia Polska 2004/57/1

Ureteronefrektomia z przezcewkowym wycięciem rozety pęcherzowej
Wojciech Pawłowski, Andrzej Prajsner, Jan Myrta

Urologia Polska 2000/53/3

RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski

Urologia Polska 1999/52/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta

Urologia Polska 1999/52/2

JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta

Urologia Polska 1999/52/1

PRZERZUT DO GAŁKI OCZNEJ PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Maciej Kupajski, Wojciech Gnacik, Kazimierz Rajchel, Jan Myrta

Urologia Polska 1997/50/2

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ USG-DOPPLER-COLOR W OCENIE ODLEGŁYCH WYNIKÓW PO USUNIĘCIU NERKI Z POWODU RAKA
Kazimierz Rajchel, Marek Motyka, Danuta Kokocińska, Marek Szewczyk, Jan Myrta, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 1997/50/1

PRZEPUSZCZALNOŚĆ TORBIELI PROSTYCH NEREK DLA GENTAMYCYNY
Wojciech Pawłowski, Edward Franek, Jan Myrta, Franciszek Kokot
MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta

Urologia Polska 1995/48/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU KAMICY DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ZA POMOCĄ URETERORENOSKOPII
Wiesław Bieniec, Wojciech Pawłowski, Jan Myrta, Wojciech Gnacik

Urologia Polska 1983/36/1

Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej za pomocą uretrotomii wewnętrznej
Adam Szkodny, Jan Myrta

Urologia Polska 1980/33/1

Schorzenia związane ze zwężeniem ujścia zewnętrznego cewki moczowej u dziewczynek doniesienie wstępne
Jan Myrta, Adam Szkodny, Elżbieta Kobusińska

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ Dicinonu na ilość utraconej krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (ERS)
Jan Myrta, Adam Szkodny, Alina Patalong
Poprzeczne czyli skrzyżowane przemieszczenie jąder
Franciszek Janosz, Jan Przybyła, Jan Myrta