PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1999/52/2

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z I ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD IMPOTENCJĄ PORTO CARRAS, HALKIDIKI (GRECJA), 13-16. 09. 1995 r.
Janusz Darewicz, Andrzej Sikorski, Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski

Urologia Polska 1993/46/1

Jednoetapowa metoda leczenia chirurgicznego transseksualistów typu mężczyzna/kobie
Kazimierz Krajka, Janusz Emerich, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1992/45/4

Naciek okołowyrostkowy w przebiegu rakowiaka wyrostka robaczkowego naśladujący guz pęcherza moczowego
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski

Urologia Polska 1991/44/3

Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1987/40/4

EMBOLIZACJA WYBIÓRCZA GAŁĄZKI TĘTNICY NERKOWEJ, ZASTOSOWANA W CELU OPANOWANIA KRWAWIENIA PO NEFROTOMII TOTALNEJ WYKONANEJ W PRZEBIEGU LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ
Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak

Urologia Polska 1984/37/3

POJEDYNCZY GRUCZOLAK KORY NERKI
Arkadiusz Mikszewicz