PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Kaczmarek

Urologia Polska 1989/42/1

NOWOTWORY UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH WSPÓŁISTNIEJĄCE Z NOWOTWORAMI INNYCH NARZĄDÓW
Andrzej Kaczmarek, Tomasz Szydełko

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z 82 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (Anaheim, 17?21 maja 1987 r.)
Andrzej Kaczmarek

Urologia Polska 1981/34/2

O współistnieniu nowotworów pęcherza moczowego z nowotworami innych narządów
Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki

Urologia Polska 1979/32/4

O mechanizmach powstawania nawrotowych nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
O zapobieganiu nawrotom nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek

Urologia Polska 1979/32/1

Powikłanie wywołane ciałem obcym w pęcherzu moczowym
Andrzej Kaczmarek

Urologia Polska 1978/31/1

Nierozpoznany przedoperacyjnie przypadek przetoki nerkowo okrężniczej
Sładysław Dobrzęcki, Tomasz Cisek, Andrzej Kaczmarek
Przypadek wrodzonej zastawki górnego odcinka moczowodu
Andrzej Kaczmarek, Wojciech Pypno