PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paweł Wędzikowski

Urologia Polska 2007/60/2

Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym kobiet chorych na śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Jacek Przybyła, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.4 - Późne przerzuty w bliźnie pooperacyjnej po częściowej resekcji pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego
Jacek Przybyła, Paweł Wędzikowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

50 lat działalności oddziału urologii w Tuszynku
Ryszard Maranda, Zofia Salska, Ireneusz Mazur, Adam Piotrowski, Paweł Wędzikowski, Maciej Krata, Jacek Przybyła
Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
Plastyka skrzywienia prącia z użyciem wstawki z bezkomórkowej błony kolagenowej
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Paweł Wędzikowski, Grzegorz Kies
Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus

Urologia Polska 1992/45/1

,Nephroid\" adenoma pęcherza moczowego
Stanisław Biernat, Paweł Wędzikowski

Urologia Polska 1984/37/3

ROLA PLASTYK PĘCHERZOWO-JELITOWYCH W LECZENIU NEUROGENNEJ DYSFUNKCJI PĘCHERZA
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda

Urologia Polska 1984/37/2

PONADPĘCHERZOWE ODPROWADZENIE MOCZU ZA POŚREDNICTWEM SZCZELNEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Sławomir Gniadzik, Ryszard Maranda, Paweł Wędzikowski