PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Pawlicki

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII DRUGIEGO RZUTU OPARTEJ NA IFOSFAMIDZIE W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATEGO RAKA JĄDRA
Piotr Koralewski, Marek Pawlicki, Tomasz Zemełka, Jadwiga Pernal

Urologia Polska 1994/47/1-2

Ocena skuteczności paliatywnego leczenia raka nerki
Anna Brandys, Marek Pawlicki

Urologia Polska 1989/42/3

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMICZNEGO LECZENIA ZARODKOWYCH GUZÓW JĄDRA Z KOMPONENTĄ YOLK SAC
Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA WARTOŚCI OZNACZANIA POLIPEPTYDOWEGO ANTYGENU TKANKOWEGO (TPA) W OSOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Jan Leńko, Marek Pawlicki, Andrzej Bugajski

Urologia Polska 1986/39/4

WYNIKI LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA VEPESIDEM I 5-FLUOROURACYLEM
Marek Pawlicki, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Anna Brandys, Jan Kulpa
ROLA CISPLATYNY W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATE, ZARODKOWE NOWOTWORY JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski, Bogumił Adamczyk

Urologia Polska 1984/37/1

PALIATYWNE LECZENIE NIENASIENIAKOWYCH ZARODKOWYCH NOWOTWORÓW JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski

Urologia Polska 1978/31/2

Paliatywne leczenie 5-fluorouracilem zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Marek Pawlicki, Krzysztof Migdał, Wiesław Stefański