PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Sadowska

Urologia Polska 2006/59/3

Analiza związku jakości życia i funkcji seksualnych z gospodarką hormonalną u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym. Doniesienie wstępne
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow, Janina Kamińska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.1 - Tło genetyczne a ryzyko rozwoju raka prostaty oraz obraz kliniczny choroby
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik
KOD: 21 - Późne powikłania ze strony układu nerwowego u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Ewa Nagańska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza związku jakości życia i funkcji seksualnych z gospodarką hormonalną u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym. Doniesienie wstępne
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow
Ocena wybranych późnych powikłań ze strony układu krążenia u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Lidia Greszata, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow
Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genach CYP17 iSRD5A2 u pacjentów chorych na raka prostaty
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik
Ocena jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych u pacjentów chorych na nowotwór zarodkowy jądra po skutecznym leczeniu onkologicznym
Krzysztof Kubiak, Piotr Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2005/58/1

Wyniki leczenia pacjentów z mięśniakomięsakiem prążkowanokomórkowym (RMS) okolicy okołojądrowej w materiale własnym
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2003/56/2

Wyniki leczenia dorosłych chorych na mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego gruczołu krokowego
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2003/56/1

Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2002/55/3

Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitej remisji
Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Marek Szczerbicki