PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wybranych późnych powikłań ze strony układu krążenia u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Lidia Greszata, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow